LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ LÀ GÌ? VÀ NHỮNG THÔNG TIN CẦN BIẾT

LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ LÀ GÌ? VÀ NHỮNG THÔNG TIN CẦN BIẾT

Sở hữu trí tuệ là một lĩnh vực rộng, mang tính đa ngành, liên quan đến nhiều khía cạnh như: Hoạt động sáng tạo, khai thác, sử dụng, quản lý, chuyển giao, bảo vệ tài sản trí tuệ. Luật sở hữu trí tuệ cũng điều chỉnh nhiều khía cạnh pháp lý khác nhau liên quan đến các...
Ý THỨC LÀ GÌ? VÀ NHỮNG THÔNG TIN CẦN BIẾT

Ý THỨC LÀ GÌ? VÀ NHỮNG THÔNG TIN CẦN BIẾT

Khi xã hội phát triển, nhận thức của mọi người đến mọi thứ xung quanh cũng phát triển theo. Các trạng thái của ý thức cũng được liên kết với các trạng thái của kinh nghiệm, vì vậy cấu trúc thể hiện trong nhận thức được phản ánh trong cấu trúc của kinh nghiệm. Vậy ý...
DOANH SỐ LÀ GÌ? VÀ NHỮNG THÔNG TIN CẦN BIẾT

DOANH SỐ LÀ GÌ? VÀ NHỮNG THÔNG TIN CẦN BIẾT

Trong kinh doanh, doanh số, doanh thu, lợi nhuận, chi phí… là những thuật ngữ mà nhà quản lý cần thuộc lòng để đưa ra chiến lược phù hợp trong từng giai đoạn thị trường. Trong đó, tăng doanh thu và lợi nhuận luôn được công ty chú trọng. Vậy doanh số là gì? Đâu là sự...
BẠO LỰC GIA ĐÌNH LÀ GÌ? VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

BẠO LỰC GIA ĐÌNH LÀ GÌ? VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Bạo lực gia đình nói riêng và bạo lực trên cơ sở giới nói chung là một vấn đề mang tính toàn cầu. Bởi vì, hiện tượng này xảy ra ở khắp nơi trên thế giới, đe dọa đến sự an toàn, tính mạng, sức khoẻ của nạn nhân. Gây thiệt hại nền kinh tế, ảnh hưởng đến sự phát triển...
MÃ ĐỊNH DANH LÀ GÌ? VÀ NHỮNG THÔNG TIN CẦN BIẾT

MÃ ĐỊNH DANH LÀ GÌ? VÀ NHỮNG THÔNG TIN CẦN BIẾT

Hiện nay, căn cước công dân đang dần dần thay thế cho chứng minh nhân dân. Thế nhưng nhiều người vẫn không biết mã định danh là gì? Những vấn đề liên quan đến mã định danh. Chính vì vậy, trong bài viết sau đây, sẽ giải đáp giúp bạn những thắc mắc trên.  1. Mã định...