ĐẤU THẦU LÀ GÌ? 

ĐẤU THẦU LÀ GÌ? 

Đấu thầu là một giao dịch đặc biệt giữa bên kêu gọi thầu và các nhà đấu thầu. Theo đó, một người bán và một người mua thỏa thuận, ký kết với nhau nhằm thực hiện những mục tiêu riêng của mình. Bạn muốn tìm hiểu về đấu thầu là gì? Đặc điểm của đấu thầu? Cùng BePro khám...