GIÁM SÁT LÀ GÌ? MỘT SỐ KHÁI NIỆM KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN GIÁM SÁT

GIÁM SÁT LÀ GÌ? MỘT SỐ KHÁI NIỆM KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN GIÁM SÁT

Hiện nay, giám sát là một hoạt động không thể thiếu trong quá trình tổ chức bộ máy nhà nước tại Việt Nam. Song, không phải ai cũng hiểu rõ giám sát là gì, có gì khác biệt so với thanh tra, kiểm tra và kiểm sát. Do đó, bài viết sau sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi...