MẪU HÓA ĐƠN BÁN LẺ 

MẪU HÓA ĐƠN BÁN LẺ 

Ngày nay, trong quan hệ mua và bán người ta thường sử dụng hóa đơn. Trong đó mẫu hóa đơn bán lẻ được sử dụng trong các giao dịch nhỏ lẻ nhằm minh chứng cho quá trình giao dịch giữa hai bên. Mặc dù không đem lại nhiều giá trị pháp lý nhưng nó thể hiện sự rõ ràng và uy...