LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN

Công nghiệp phát triển, cơ sở hạ tầng ngày càng nâng cấp là dấu hiệu đáng mừng cho một nền văn minh nhân loại rực rỡ. Thế nhưng chính những điều đó dường như đã trở thành tác nhân của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường. Từ đó, các luật về môi trường đã và đang sửa...