Mẫu phiếu nhập kho chuẩn theo thông tư 200

Mẫu phiếu nhập kho chuẩn theo thông tư 200

Mẫu phiếu nhập kho là biểu mẫu kế toán được Bộ Tài chính ban hành. Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC. Nhằm ghi nhận số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ nhập kho làm căn cứ ghi Thẻ kho. Thanh toán tiền hàng, và kiểm tra trách nhiệm với người có...