QUYỀN CON NGƯỜI TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM 

QUYỀN CON NGƯỜI TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM 

Quyền con người là vấn đề được tất cả các quốc gia trên thế giới hiện đại quan tâm và phấn đấu thực hiện. Ở Việt Nam, quyền con người đã được khẳng định trong Hiến pháp năm 1992, và tiếp tục được mở rộng trong Hiến pháp 2013. Hãy cùng tìm hiểu quyền con người trong...