QUYỀN TRẺ EM LÀ GÌ? 

QUYỀN TRẺ EM LÀ GÌ? 

Trẻ em là búp măng non, là lứa tuổi được bảo vệ và chăm sóc nhiều nhất. Đây cũng là tương lai của đất nước. Chính vì vậy, để bảo vệ trẻ em phát triển tốt nhất, nhà nước ta cũng như Công ước Quốc tế đã ban hành một số điều luật về quyền trẻ em. Vậy quyền trẻ em là gì?...