Mẫu phiếu xuất kho 02-VT chuẩn theo thông tư 200

Mẫu phiếu xuất kho 02-VT chuẩn theo thông tư 200

Mẫu phiếu xuất kho là một chứng từ quan trọng được các doanh nghiệp sử dụng rộng rãi. Nhất là ở bộ phận kho hoặc bộ phận quản lý. Được dùng để theo dõi số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ xuất kho. Dành cho các bộ phận sử dụng trong đơn vị. Đồng thời làm căn cứ để theo...