Bảng kê mua hàng sẽ giúp kế toán viên có thể hạch toán được chi phí mua hàng của doanh nghiệp. Mẫu bảng kê mới nhất 2021 và đúng quy định pháp luật nhất. Mà các tổ chức, doanh nghiệp có thể dùng sẽ được bePro.vn cập nhật ngay trong bài viết này. Hãy cùng theo dõi nhé! 

 

Khái niệm

Bảng kê là chứng từ dùng để kê khai mua vật tư, công cụ, hàng hóa. Hay các dịch vụ trên thị trường tự do đối với các trường hợp người bán thuộc diện không cần phải lập hóa đơn. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định pháp luật.

Bảng kê sẽ được dùng để làm căn cứ lập phiếu nhập kho, thanh toán. Và hạch toán các chi phí vật tư, hàng hóa,… Lưu ý rằng bảng kê này không được khấu trừ vào thuế GTGT của các doanh nghiệp.

Với những trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ mà người bán không có hóa đơn. Thì để được tính vào chi phí hợp lý, hợp lệ. Các doanh nghiệp phải tiến hành lập “Bảng kê mua hàng hóa mua vào không có hóa đơn” theo Mẫu số 04/GTGT.

 

Bảng kê mua hàng chuẩn theo quy định pháp luật năm 2021

Bảng kê mua hàng chuẩn theo quy định pháp luật năm 2021

 

Mục đích

Là chứng từ kê khai mua vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hóa, dịch vụ lặt vặt trên thị trường tự do. Trong trường hợp người bán thuộc diện không phải lập hoá đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Theo quy định làm căn cứ lập phiếu nhập kho, thanh toán và hạch toán chi phí vật tư, hàng hoá,… Lập trong Bảng kê khai này không được khấu trừ thuế GTGT. 

Trường hợp mua vật tư, hàng hoá,… của người bán không có hoá đơn. Đối với khối lượng lớn để được tính vào chi phí hợp lý, hợp lệ. Thì phải lập “Bảng kê mua vào không có hoá đơn”. Theo mẫu số 04/GTGT theo quy định của Luật thuế.

 

Mẫu số 06-VT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: ………………………….

Bộ phận: ……………………….

Mẫu số 06 – VT

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ MUA HÀNG

Ngày….tháng….năm ….

Quyển số: ……………

Số: …………………….

Nợ: ……………………

Có: ……………………

– Họ và tên người mua: ………………………………………………………………………………

– Bộ phận (phòng, ban): ………………………………………………………………………………

STT Tên, quy cách, phẩm chất

hàng hoá (vật tư, công cụ…)

Địa chỉ

mua hàng

Đơn

vị tính

Số

lượng

Đơn

giá

Thành

tiền

A B C D 1 2 3
             
  Cộng   x x x  

 

Tổng số tiền (Viết bằng chữ): …………………………………………………………………….

* Ghi chú: ……………………………………………………………………………………………..

Người mua

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người duyệt mua

(Ký, họ tên)

 

Bảng kê mua hàng chuẩn theo quy định pháp luật năm 2021

Bảng kê hàng hóa chuẩn theo quy định pháp luật năm 2021

 

Hướng dẫn cách ghi bảng kê 

Góc bên trái của Bảng kê ghi rõ tên đơn vị( hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng Bảng kê. Bảng kê phải đóng thành quyển. Và ghi số từng quyển dùng trong một năm. Mỗi quyển bảng kê phải được ghi số liên tục từ đầu đến cuối quyển.

Ghi rõ họ tên, địa chỉ hoặc nơi làm việc của người trực tiếp mua hàng.

Các cột A, B, C, D: ghi số thứ tự, tên, quy cách, phẩm chất, địa chỉ mua hàng. Và đơn vị tính của từng thứ vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hóa.

Cột 1: Ghi số lượng của mỗi loại vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hóa đã mua.

Ghi đơn giá mua của từng thứ vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hóa đã mua tại cột 2.

Cột 3: Ghi số tiền của từng thứ vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hóa đã mua.

( Trong đó Cột 3 = Cột 1 nhân với Cột 2).

Dòng cộng ghi tổng số tiền đã mua các loại vật tư công cụ, hàng hóa ghi trong bảng.

Các cột B, C, 1, 2, 3 nếu còn thừa thì được gạch 1 đường chéo từ trên xuống.

Chú ý: 

– Bảng kê do người mua lập 2 liên. Người mua đặt giấy than viết 1 lần.

– Sau khi lập xong, người mua ký và chuyển cho kế toán trưởng soát xét. Ký vào bảng kê trên. Người đi mua phải chuyển bảng kê cho giám đốc hoặc người được ủy quyền duyệt. Và làm thủ tục nhập kho (nếu có) hoặc giao hàng cho người quản lý sử dụng.

– Liên 1 lưu, liên 2 chuyển cho kế toán làm thủ tục hải quan và ghi sổ.

 

Bảng kê mua hàng chuẩn theo quy định pháp luật năm 2021

Cách lập Bảng kê chuẩn theo quy định pháp luật năm 2021

Thời gian cần phải viết bảng kê 

Theo quy định pháp luật, các doanh nghiệp chuyên thu mua các loại hàng hóa thì phải lập bảng kê này. Cụ thể với các trường hợp sau:

– Trường hợp doanh nghiệp thu mua từ người dân sản xuất, đánh bắt nông lâm sản hay thủy hải sản.

– Doanh nghiệp thu mua từ người gia công các loại sản phẩm. Được làm từ các sản phẩm: tre, nứa, cói…. hay các nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông lâm nghiệp.

– Hoặc doanh nghiệp thu mua từ các cá nhân trực tiếp thu nhặt các loại phế liệu: bìa, giấy,… để bán lại.

– Các trường hợp doanh nghiệp doanh nghiệp thu mua từ các cá nhân, hộ gia đình. Và  không chủ đích kinh doanh các loại tài sản.

– Trường hợp doanh nghiệp thu mua từ các cá nhân, hộ gia đình có chủ đích kinh doanh. Và chịu thuế VAT các loại hàng hóa, dịch vụ.

Lưu ý rằng, các bảng kê hàng hóa khi được lập bởi các doanh nghiệp chuyên thu mua. Thì sẽ được ghi nhận vào khoản chi phí được trừ.

 

Kết luận: 

Vừa rồi là những chia sẻ về mẫu và cách lập bảng kê thu mua sản phẩm, hàng hóa dành cho doanh nghiệp. Nếu bạn có thắc mắc về các dịch vụ kế toán liên quan. Hãy liên hệ đến dịch vụ kế toán bePro.vn để được tư vấn tận tình, miễn phí nhé!  

 

Thẻ: #mau

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT