Theo thông tư số 45/2013/TT-BTC quy định về tiêu chuẩn, điều kiện ghi nhận đối với tài sản cố định. TSCĐ là một khoản mục quan trọng trong kế toán doanh nghiệp. Mà mọi nhân viên kế toán cần nắm rõ và hạch toán chính xác. Tuy nhiên, với nhiều thay đổi liên tục trong các quy định kế toán. Điều kiện ghi nhận TSCĐ cũng có nhiều sự khác biệt qua các năm. Vì vậy, việc cập nhật những quy định mới nhất về điều kiện ghi nhận TSCĐ. Sẽ giúp các kế toán viên thuận lợi hơn trong quá trình hạch toán tài sản của doanh nghiệp. Hãy cùng bePro.vn tìm hiểu qua bài viết dưới đây. 

 

Tiêu chuẩn tài sản cố định

 

– Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

– Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;

– Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng trở lên.

 

Điều kiện ghi nhận tài sản cố định hữu hình:

 

– Tư liệu lao động là những TSHH có kết cấu độc lập. Hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau. Để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định. Mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả hệ thống không thể hoạt động được. Nếu thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn TSCĐ được nêu trên.

– Một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau. Trong đó mỗi bộ phận cấu thành có thời gian sử dụng khác nhau. Và nếu thiếu một bộ phận nào đó mà cả hệ thống vẫn thực hiện được chức năng hoạt động chính của nó. Nhưng do yêu cầu quản lý, sử dụng tài sản cố định đòi hỏi phải quản lý riêng từng bộ phận tài sản. Thì mỗi bộ phận tài sản đó nếu cùng thỏa mãn đồng thời ba tiêu chuẩn của tài sản cố định. Được coi là một TSCĐ HH độc lập.

– Đối với súc vật làm việc /hoặc cho sản phẩm, thì từng con súc vật thoả mãn đồng thời ba tiêu chuẩn TSCĐ. Được coi là một TSCĐ hữu hình.

– Đối với vườn cây lâu năm thì từng mảnh vườn cây, hoặc cây thoả mãn đồng thời ba tiêu chuẩn của TSCĐ. Được coi là một TSCĐ hữu hình.

 

                                Điều kiện ghi nhận tài sản cố định

Tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định vô hình:

 

– Tất cả các khoản chi phí thực tế mà DN đã chi ra nếu thỏa mãn đồng thời cả 3 tiêu chuẩn trên. Mà không hình thành TSCĐ hữu hình thì được coi là TSCĐ vô hình.

– Những khoản chi phí không đồng thời thỏa mãn cả 3 tiêu chuẩn trên. Thì được hạch toán trực tiếp hoặc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh. Trong kỳ của doanh nghiệp.

– Riêng các chi phí phát sinh trong giai đoạn triển khai được ghi nhận là TSCĐ vô hình. Tạo ra từ nội bộ DN nếu thỏa mãn đồng thời bảy điều kiện sau:

a) Tính khả thi về mặt kỹ thuật đảm bảo cho việc hoàn thành. Và đưa tài sản vô hình vào sử dụng theo dự tính hoặc để bán.

b) DN dự định hoàn thành tài sản vô hình để sử dụng hoặc để bán.

c) DN có khả năng sử dụng hoặc bán tài sản vô hình đó.

d) Tài sản vô hình đó phải tạo ra được lợi ích kinh tế trong tương lai.

đ) Có đầy đủ các nguồn lực về kỹ thuật, tài chính và các nguồn lực khác. Để hoàn tất các giai đoạn triển khai, bán hoặc sử dụng tài sản vô hình đó.

e) Có khả năng xác định một cách chắc chắn toàn bộ chi phí trong giai đoạn triển khai.

g) Ước tính có đủ tiêu chuẩn về thời gian sử dụng và giá trị theo quy định cho tài sản cố định vô hình.

 

                      Tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định

Những khoản chi phí sau không phải là TSCĐ vô hình, mà được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của DN

 

“Chi phí thành lập DN, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập DN. Chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển dịch địa điểm, chi phí mua. Để có và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu thương mại, lợi thế kinh doanh.”

 

Xác định thời gian trích khấu trừ TSCĐ

 

– DN tự xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định vô hình. Nhưng tối đa không quá 20 năm.

– Đối với TSCĐ vô hình là giá trị quyền sử dụng đất có thời hạn, quyền sử dụng đất thuê. Thời gian trích khấu hao là thời gian được phép sử dụng đất của doanh nghiệp.

– Đối với TSCĐ vô hình là quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, quyền đối với giống cây trồng. Thì thời gian trích khấu hao là thời hạn bảo hộ được ghi trên văn bằng bảo hộ theo quy định. Không được tính thời hạn bảo hộ được gia hạn thêm.

 

                       Điều kiện ghi nhận tài sản cố định

Các khoản chi phí sau không được hạch toán vào TSCĐ vô hình

 

Các chi phí này ghi chi phí kinh doanh của doanh nghiệp (phân bổ không quá 3 năm)

– Chi phí thành lập doanh nghiệp.

– Chi phí nghiên cứu và phát triển.

– Chi phí quảng cáo, truyền thông trước khi thành lập doanh nghiệp.

– Chi phí đào tạo.

– Chi phí chuyển giao bằng sáng chế, tài liệu kỹ thuật, bản quyền, nhãn hiệu, giấy phép chuyển giao công nghệ.

– Chi phí chuyển dịch địa điểm kinh doanh.

 

Kết luận:

Vừa rồi là những chia sẻ của bePro.vn về điều kiện ghi nhận tài sản cố định hữu hình và vô hình. Hy vọng đó là những thông tin bổ ích dành cho doanh nghiệp bạn. Nếu bạn có thắc mắc về dịch vụ kế toán, hãy liên hệ ngay với bePro.vn để được tư vấn miễn phí. Chúc bạn thành công! 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT