Mẫu phiếu thu tiền chuẩn theo Pháp luật quy định 2020

Mẫu phiếu thu tiền chuẩn theo Pháp luật quy định 2020

Mẫu phiếu thu tiền là một loại biểu mẫu không thể thiếu trong các doanh nghiệp. Hiện nay, các mẫu Phiếu thu đều do Bộ Tài chính quy định, các doanh nghiệp không tùy tiện lập. Dưới đây là những chia sẻ chi tiết hơn về khái niệm, mẫu chuẩn và cách lập. Hãy cùng bePro.vn...
Bảng cân đối số phát sinh theo mẫu chuẩn Thông tư 200 

Bảng cân đối số phát sinh theo mẫu chuẩn Thông tư 200 

Bảng cân đối số phát sinh dùng để phản ánh tổng quát tình hình tăng giảm và hiện có về tài sản. Và nguồn vốn của đơn vị trong kỳ báo cáo và từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo. Và cũng là căn cứ để kiểm tra việc ghi chép trên sổ kế toán tổng hợp. Đồng thời đối chiếu và...
Quy chế tài chính dành cho công ty cổ phần mới nhất

Quy chế tài chính dành cho công ty cổ phần mới nhất

Mẫu quy chế tài chính và quyết định ban hành quy chế tài chính. Quy chế bao gồm những gì? Nội dung của quy chế TC như thế nào? Các bạn tham khảo bên dưới nhé để có thể thay đổi tùy vào tình hình tài chính và nội bộ của công ty để tự xây dựng cho phù hợp.    Mẫu...