Hướng dẫn làm tờ khai quyết toán thuế TNCN là vấn đề đang được quan tâm nhất hiện nay vì đây là việc bắt buộc phải làm. Mặc dù doanh nghiệp có hay không phát sinh thu nhập chịu thuế của nhân viên công ty. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách làm tờ khai quyết toán thuế TNCN theo mẫu 05/QTT-TNCN. Hãy cùng bePro.vn tham khảo nhé! 

 

Hướng dẫn các bước làm tờ khai quyết toán thuế TNCN

Bước 1:

– Đăng nhập vào phần mềm HTKK.

– Chọn “Quyết toán thuế thu nhập cá nhân”. Sau đó chọn “Tờ khai 05/QTT-TNCN” và chọn “Kỳ tính thuế”. Màn hình sẽ xuất hiện mẫu tờ khai 05/QTT-TNCN.

– Nhập dữ liệu vào ba bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN,  05-2/BK-QTT-TNCN và 05-3/BK-QTT-TNCN. Được ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính. Sau đó phần mềm HTKK sẽ tự động cập nhật lên tờ khai 05/QTT-TNCN.

Bước 2:

Kiểm tra lại số liệu, ghi dữ liệu và kết xuất ra file XML.

Lưu ý: bạn cần cài đặt ứng dụng HTKK và ITaxviewer phiên bản mới nhất để đảm bảo thực hiện nộp tờ khai thành công ở bước 3. 

Bước 3:

Nộp tờ khai quyết toán cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. BePro.vn sẽ hướng dẫn làm tờ khai quyết toán thuế TNCN và nộp cho các đơn vị sau: 

– Các đơn vị thực hiện khai thuế điện tử. Bạn chỉ cần nộp file XML qua trang kekhaithue.gdt.gov.vn hoặc qua tổ chức TVAN. Không nộp tờ khai quyết toán bằng giấy.

– Các đơn vị chưa thực hiện khai thuế điện tử. Thì có thể nộp tờ khai quyết toán bằng giấy có đủ các bảng kê, chữ ký và con dấu của đơn vị. File dữ liệu XML được kết xuất từ phần mềm HTKK hoặc nộp qua trang tncnonline.com.vn. Hoặc chép vào USB nộp cùng với tờ khai giấy.

 

Hướng dẫn làm tờ khai quyết toán thuế TNCN theo mẫu 05/QTT-TNCN

Cách làm tờ khai quyết toán thuế TNCN theo mẫu 05/QTT-TNCN

 

Mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Áp dụng cho cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công)

[01] Kỳ tính thuế: Năm ……. (từ tháng …/… đến tháng…/….)

[02] Lần đầu:                                      [03] Bổ sung lần thứ:

[04] Tên người nộp thuế:…………………..………………………………………….

          [05] Mã số thuế:                    

[06] Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….

[07] Quận/huyện: ………………… [08] Tỉnh/thành phố: ………………………………………..

[09] Điện thoại:……………..[10] Fax:……………………[11] Email: ………………………

[12] Số tài khoản ngân hàng (nếu có):………………[12a]Mở tại: ………………

[13] Tên đại lý thuế (nếu có):…..…………………………………………………………..

      [14] Mã số thuế:                          

[15] Địa chỉ: …………………………………………………………………………

[16] Quận/huyện: …………………. [17] Tỉnh/thành phố: ……………………………………….

[18] Điện thoại: …………………..  [19] Fax: …………….. [20] Email: ……………………….

[21] Hợp đồng đại lý thuế: Số: …………………………….Ngày:…………………………………

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …………………..

Chứng chỉ hành nghề số:……..

                …,ngày ……tháng ……..năm …….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 

Hướng dẫn làm tờ khai quyết toán thuế TNCN theo mẫu 05/QTT-TNCN

Hướng dẫn làm tờ khai quyết toán thuế TNCN theo mẫu 05/QTT-TNCN

 

Cách lập phụ lục của tờ khai quyết toán thuế

1. Cách lập PL 05-1BK-TNCN:

– Những cá nhân cư trú ký hợp đồng trên 3 tháng các bạn kê khai vào phụ lục này nhé.

Mục “Thu nhập chịu thuế”:

  1. Chỉ tiêu [11] Tổng số:

– Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công đã trả trong kỳ cho cá nhân cư trú. Có ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên, Cụ thể:

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các khoản được miễn thuế

  1. Chỉ tiêu [12] Làm việc trong KKT:

– Là các khoản thu nhập chịu thuế mà DN trả thu nhập trả cho cá nhân do làm việc tại khu kinh tế.

  1. Chỉ tiêu [13] Theo hiệp định:

– Là các khoản thu nhập chịu thuế làm căn cứ xét miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

 

Mục: “Các khoản giảm trừ”

1. Chỉ tiêu [14] Tổng số tiền giảm trừ gia cảnh:

– Là tổng các khoản giảm trừ cho bản thân người nộp thuế. Và các khoản giảm trừ cho người phụ thuộc.

Trong đó:

– Giảm trừ cho bản thân = 09 triệu đồng/tháng x Tổng số tháng đã tính giảm trừ trong năm.

– Giảm trừ cho người phụ thuộc = 3,6 triệu đồng/người x Tổng số tháng đã tính giảm trừ cho người phụ thuộc trong kỳ.

2. Chỉ tiêu [15] Từ thiện, nhân đạo, khuyến học.
3. Chỉ tiêu [16] Bảo hiểm được trừ:

– Là các khoản đóng góp bảo hiểm gồm: BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Và bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc.

Cụ thể: BHXH: 8%, BHYT: 1,5%, BHTN: 1%

4. Chỉ tiêu [17] Quỹ hưu trí tự nguyện được trừ:

– Là tổng các khoản đóng góp vào Quỹ hưu trí tự nguyện theo thực tế phát sinh. Nhưng tối đa không quá 01 triệu đồng/tháng, kể cả trường hợp đóng góp vào nhiều quỹ.

5. Chỉ tiêu [18]: Thu nhập tính thuế: Phần mềm sẽ tự động cập nhật.
6. Chỉ tiêu [19] Số thuế TNCN đã khấu trừ:

– Là tổng số thuế TNCN mà DN đã khấu trừ của cá nhân cư trú có HĐLĐ từ 03 tháng trở lên trong kỳ.

7. Chỉ tiêu [20] Số thuế TNCN được giảm do làm việc trong KKT.
8. Chỉ tiêu [20] = ([18] x thuế suất biểu thuế lũy tiến) x {[12]/([11] – [13])} x 50%.
9. Chỉ tiêu [21] Tổng số thuế phải nộp:
10. Chỉ tiêu [21]=([18] x thuế suất biểu thuế lũy tiến) – [20].
11. Chỉ tiêu [22] Số thuế đã nộp thừa: 

Nếu xuất hiện chỉ tiêu này thì các bạn có thể làm thủ hoàn thuế hoặc chuyển kỳ sau.

12. Chỉ tiêu [23] Số thuế còn phải nộp: 

Nếu xuất hiện chỉ tiêu này các bạn phải đi nộp thêm tiền thuế.

 

Hướng dẫn làm tờ khai quyết toán thuế TNCN theo mẫu 05/QTT-TNCN

Cách làm tờ khai quyết toán thuế theo mẫu 05/QTT-TNCN

 

2. Cách lập PL 05-2BK-TNCN:

– Những cá nhân lao động thời vụ dưới 3 tháng hoặc những cá nhân không cư trú các bạn kê khai vào đây. 

– Các chỉ tiêu từ [07] đến [09] các bạn có thể tự nhập.

– Nếu là cá nhân không cư trú thì bạn click vào ô vuông.

 

Kết luận: 

Vừa rồi là những chia sẻ của bePro.vn về hướng dẫn làm tờ khai quyết toán thuế TNCN theo mẫu 05/QTT-TNCN. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn. Nếu bạn có thắc mắc về các dịch vụ kế toán liên quan. Hãy liên hệ đến công ty dịch vụ kế toán bePro.vn để được tư vấn tận tình, miễn phí nhé! 

 

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT