Kết chuyển lãi lỗ là gì? Cuối kỳ kế toán cần hạch toán vào trong sổ sách những nghiệp vụ kinh tế. Để đủ dữ liệu từ đó khóa sổ và lập những BCTC cuối năm. Bài viết dưới dây, hướng dẫn các bạn cách hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ năm tài chính, lãi lỗ cuối năm. Hãy cùng bePro.vn tìm hiểu nhé!

 

Khái niệm

Cuối mỗi kỳ kế toán năm, DN phải xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của DN. Thông tư 200 quy định doanh nghiệp phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh trên tài khoản 911. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động SXKD, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác. Theo đó, cuối mỗi một kỳ kế toán doanh nghiệp sẽ phát sinh kết quả hoạt động kinh doanh. Đó là DN có lãi hoặc bị lỗ để làm cơ sở cho các năm tài chính tiếp theo. Và việc doanh nghiệp cộng lãi hoặc trừ lỗ vào năm tài chính tiếp theo đó gọi là kết chuyển lãi lỗ.

Kết chuyển lãi lỗ là gì và cách hạch toán, định khoản

Kết chuyển lãi lỗ là gì và cách hạch toán, định khoản

Cách hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm

Tài khoản sử dụng để hạch toán kết chuyển đầu năm là tài khoản: 421

Trong tài khoản 421 sẽ có 2 tài khoản cấp 2:

– Tài khoản 4211: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước.

– Tài khoản 4212: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay.

Dựa trên bảng cân đối tài khoản các bạn cũng có thể xác định được doanh nghiệp lãi hay lỗ

Trường hợp 1: Nếu năm trước doanh nghiệp lãi. Thì tài khoản 4212 có số dư bên Có. Kết chuyển lãi, kế toán phải hạch toán:

Nợ TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm nay.

Có TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước.

Trường hợp 2: Nếu năm trước doanh nghiệp lỗ. Thì tài khoản 4212 có số dư bên Nợ. Kết chuyển lỗ, kế toán phải hạch toán:

Nợ TK 4211 –  Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước.

Có TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm nay.

 

Kết chuyển lãi lỗ là gì và cách hạch toán, định khoản

Cách hạch toán, định khoản kết chuyển trong kỳ

Bút toán kết chuyển lãi lỗ cuối năm

Cuối kỳ kế toán thực hiện kết chuyển để xác định kết quản kinh doanh trong kỳ. Lấy đó làm căn cứ để tính lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Dưới đây là 10 bút toán phổ biến mà kế toán hay sử dụng:

1) Cuối kỳ kế toán thực hiện việc kết chuyển số doanh thu bán hàng thuần

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

2) Kết chuyển trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ

Chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư như chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, nâng cấp, chi phí cho thuê hoạt động, chi phí thanh lý, nhượng bán bất động sản:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

Có TK 632 – Giá vốn hàng bán.

3) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính và các khoản thu nhập khác

Nợ TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.

Nợ TK 711 – Thu nhập khác.

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

4) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí hoạt động tài chính và các khoản chi phí khác

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

Có TK 635 – Chi phí tài chính.

Có TK 811 – Chi phí khác.

5) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

Có TK 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

6) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển số chênh lệch giữa số phát sinh bên Nợ và số phát sinh bên Có TK 8212 “Chi phí thuế thu nhập hoãn lại”

  • Nếu TK 8212 có số phát sinh bên Nợ lớn hơn số phát sinh bên Có, thì số chênh lệch:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

Có TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập hoãn lại.

  • Nếu số phát sinh Nợ TK 8212 nhỏ hơn số phát sinh có TK 8212. Kế toán kết chuyển số chênh lệch

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

Có TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập hoãn lại.

  • Nếu số phát sinh Nợ TK 8212 nhỏ hơn số phát sinh có TK 8212 kế toán ghi:

Nợ TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

Kết chuyển lãi lỗ là gì và cách hạch toán, định khoản

Khái niệm kết chuyển và cách hạch toán, định khoản

7) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

Có TK 641 – Chi phí bán hàng.

8) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 642 – Chi phí bán hàng

9) Kết chuyển kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

  • Kết chuyển lãi, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

  • Kết chuyển lỗ, ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

10) Định kỳ, đơn vị hạch toán phụ thuộc được phân cấp theo dõi kết quả kinh doanh trong kỳ. Nhưng không theo dõi đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thực hiện kết chuyển kết quả kinh doanh trong kỳ lệ đơn vị cấp trên:

  • Kết chuyển lãi, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

Có tK 336 – Phải trả nội bộ.

  • Kết chuyển lỗ, ghi:

Nợ TK 336 – Phải trả nội bộ.

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

Kết luận: 

Vừa rồi là những chia sẻ của bePro.vn về cách bút toán kế chuyển đầu và cuối năm dành cho kế toán. Hy vọng bài viết hữu ích dành cho bạn. Nếu có thắc mắc về các dịch vụ kế toán khác, hãy liên hệ ngay với bePro.vn bạn nhé! Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn tận tình, miễn phí. 

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT