Khấu hao không còn là khái niệm xa lạ với dân kinh tế nữa, tuy nhiên bạn cũng cần phải hiểu rõ bản chất của khấu hao cũng như các phương pháp tính khấu hao để dễ dàng trong việc quản lý thiết bị doanh nghiệp. Vậy khấu hao là gì?

khấu hao là gì 01

Khấu hao là gì? Phương pháp tính khấu hao mới nhất

Khấu hao là gì?

Khấu hao là việc định giá, tính toán và phân bổ một cách có hệ thống các giá trị của tài sản do sự hao mòn tài sản sau một khoảng thời gian sử dụng nhất định. Khấu hao TSCĐ sẽ được doanh nghiệp tính dựa vào chi phí sản xuất kinh doanh trong một khoảng thời gian sử dụng TSCĐ. Khấu hao TSCĐ có liên quan đến việc hao mòn tài sản, tức là sự giảm dần về giá trị và giá trị sử dụng do tham gia vào quá trình SXKD, do hao mòn tự nhiên hoặc do tiến bộ khoa học công nghệ.

Ý nghĩa của khấu hao là gì?

Khấu hao là việc đưa dần giá trị TSCĐ vào chi phí kinh doanh hình thành nên một quỹ được gọi là quỹ khấu hao nhằm tái tạo lại TSCĐ của. Tuy nhiên việc khấu hao tài sản cố định có ý nghĩa rất lớn về cả góc độ doanh nghiệp và cả ở tầm quốc gia.

Về kinh tế

Hao mòn TSCĐ là hiện tượng khách quan và tại mỗi thời điểm trong một vòng đời hữu dụng của TSCĐ, việc xác định mức độ khấu hao mòn là khó và thậm chí là không thể. Điều này gây nên nhiều khó khăn cho việc quản lý và theo dõi tài sản cố định. 

Việc ghi chép, phản ánh giá trị TSCĐ trên sổ sách kế toán là không thể thực hiện được nên đa phần chúng gây khó khăn cho việc bán hoặc trao đổi TSCĐ này với tài sản cố định khác khi doanh nghiệp có ý định thay đổi.

Tuy nhiên thì thông qua hình thức trích khấu hao sẽ cho phép doanh nghiệp phản ánh được giá trị thực của TSCĐ, đồng thời do khấu hao là một khoản chi phí kinh doanh nên khấu hao làm giảm lợi tức ròng của doanh nghiệp, khấu hao tăng đồng nghĩa với lãi ròng giảm.

Về tài chính

Khấu hao chính là biểu hiện bằng tiền của phần giá trị TSCĐ đã bị hao mòn. Tiền khấu hao chính là một yếu tố của chi phí SXKD. do nó là một bộ phận của giá thành sản phẩm nên khi sản phẩm được tiêu thụ ra ngoài thị trường thì tiền khấu hao sẽ được để lại hình thành quỹ khấu hao.

khấu hao là gì 02

Ý nghĩa của khấu hao là gì

Cách tính giá trị hao mòn TSCĐ

Phương pháp khấu hao TSCĐ cần phải được xem xét lại theo định kỳ nhất định và thường là cuối năm tài chính. Nếu có sự thay đổi đáng kể trong cách thức sử dụng tài sản để đem lại lợi ích cho doanh nghiệp, thì được thay đổi phương pháp khấu hao và mức khấu hao tính cho năm hiện hành và năm tiếp theo.

Theo nghiệp vụ kế toán thì sẽ có 3 phương pháp khấu hao được áp dụng hiện nay. Theo đó mỗi phương pháp tính khấu hao sẽ sử dụng các yếu tố khác nhau, cũng như mang lại hiệu quả khác nhau cho doanh nghiệp.

Khấu hao đường thẳng (khấu hao tuyến tính)

Phương pháp khấu hao tuyến tính chính là phương pháp tính khấu hao mà trong đó định mức khấu hao TSCĐ là như nhau trong suốt thời gian sử dụng. Đây chính là phương pháp đơn giản và thường được sử dụng nhiều nhất. 

Công thức tính khấu hao theo đường thẳng là:

Chi phí khấu hao hàng năm = Nguyên giá tài sản cố định/ thời gian khấu hao

Trong đó thì mức trích khấu hao trung bình hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 tháng.

Khấu hao theo khối lượng sản phẩm

Đối với phương pháp tính khấu hao theo khối lượng sản phẩm thì tuổi thọ hữu ích của tài sản được biểu thị bằng tổng số đơn vị dự kiến sẽ được sản xuất. Bạn sẽ hiểu phương pháp khấu hao này là gì nếu áp dụng theo công thức:

Mức trích khấu hao trong tháng của tài sản cố định = Số lượng sản phẩm được sản xuất trong tháng x Mức trích khấu hao bình quân cho một đơn vị sản phẩm

Theo đó:

Mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm = Nguyên giá tài sản cố định / sản lượng theo công suất thiết kế.

khấu hao là gì

Khấu hao theo khối lượng sản phẩm

Khấu hao theo số dư giảm dần

Khấu hao theo số dư giảm dần được tính theo công thức:

Giá trị khấu hao hàng năm = Nguyên giá của tài sản tại năm tính khấu hao nhân với tỷ lệ khấu hao nhanh

Theo đó:

Tỷ lệ khấu hao nhanh (%) = Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng nhân với hệ số điều chỉnh.

Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) theo đường thẳng (%) = (1/ thời gian trích khấu hao của TSCĐ) x 100

Ngoài ra, còn một số yếu tố khác để tính khấu hao sẽ được quy định cụ thể trong luật tài chính doanh nghiệp và những quy chế riêng của công ty. 

Thực tế theo như chuẩn mực kế toán số 29 thì phương pháp tính khấu hao TSCĐ là một ước tính kế toán dựa trên giả định về cách thức mang lại lợi ích kinh tế của tài sản đó trong tương lai. Do đó mà doanh nghiệp cần phải dựa vào lợi ích kinh tế của tài sản đó dự kiến đem lại trong tương lai để có thể sử dụng phương pháp tính khấu hao phù hợp chứ không thể ấn định theo ý kiến chủ quan của mình. Để tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể liên hệ đến công ty dịch vụ kế toán chuyên nghiệp Bepro để được hỗ trợ chi tiết!

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT