Luật hành chính là gì, đây là ngành luật bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh. Trong lĩnh vực quản lý nhà nước, tổ chức và thực hiện hoạt động chấp hành – điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước. Hãy cùng dịch vụ kế toán tphcm bePro.vn tìm hiểu qua bài viết sau. 

 

Luật hành chính là gì và nội dung cơ bản của luật hành chính

Luật hành chính là gì và nội dung cơ bản của luật hành chính

 

 

Khái niệm cơ bản của luật hành chính là gì

Luật hành chính là hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành. Điều chỉnh những quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành. Và điều hành phát sinh trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Hoặc tổ chức xã hội khi được nhà nước trao quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

Khái niệm “hoạt động chấp hành và điều hành” có thể được hiểu với nội dung và phạm vi. Gần như các khái niệm “hoạt động hành pháp”, “hoạt động hành chính – nhà nước” hoặc “hoạt động quản lý nhà nước”. Do đó, từ nhận xét chung nhất chúng ta có thể kết luận rằng. Luật hành chính là ngành luật về quản lý nhà nước. Và nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước.

 

Đối tượng điều chỉnh của luật hành chính

Đối tượng điều chỉnh của luật hành chính là những quan hệ xã hội. Mang tính chất chấp hành và điều hành phát sinh giữa các chủ thể tham gia hoạt động của nhà nước. Trong những trường hợp sau:

– Những quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành. Và điều hành phát sinh trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước.

– Những quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và điều hành phát sinh. Trong hoạt động xây dựng, tổ chức công tác nội bộ của các cơ quan nhà nước khác (như Tòa án, Viện kiểm sát).

– Những quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và điều hành phát sinh. Trong hoạt động của các cơ quan nhà nước khác hoặc các tổ chức xã hội. Khi được nhà nước trao quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

 

Luật hành chính là gì và nội dung cơ bản của luật hành chính

Khái niệm luật hành chính và nội dung cơ bản của luật hành chính

 

 

Nội dung Luật hành chính 

Nội dung cơ bản của Luật hành chính bao gồm:

– Cơ quan hành chính 

Cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương gồm Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ. Đây là những cơ quan hành chính nhà nước có chức năng quản lý hành chính nhà nước. Trên toàn bộ lãnh thổ, đóng vai trò quan trọng, chỉ đạo các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

– Vi phạm hành chính

Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước. Với nội dung là chấp hành và điều hành, các hành vi vi phạm sẽ phải bị xử lý theo quy định pháp luật.

– Xử lý vi phạm hành chính

Xử lý vi phạm hành chính là hoạt động của cơ quan nhà nước. Có thẩm quyền áp dụng những biện pháp cưỡng chế. Do pháp luật quy định đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật. Nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

– Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính

Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính thuộc các cơ quan sau đây:

+ Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện.

+ Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Công an nhân dân.

+ Hải quan.

+ Kiểm lâm.

+ Cơ quan thuế.

+ Quản lý thị trường.

+ Thanh tra.

Luật hành chính là gì và nội dung cơ bản của luật hành chính

Luật hành chính là gì và nội dung cơ bản của luật hành chính

 

Phương pháp điều chỉnh của luật hành chính là gì

Luật hành chính khi điều chỉnh các quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành. Và điều hành sử dụng phương pháp mệnh lệnh phục tùng. Bởi vì bản thân hoạt động quản lý nhà nước mang bản chất là tính quyền uy. Do các bên tham gia quan hệ có địa vị không bình đẳng với nhau về ý chí. Một bên ra lệnh, bên kia phải phục tùng.

Tuy vậy trong những trường hợp đặc biệt luật hành chính cũng sử dụng phương pháp thỏa thuận. Như trong trường hợp ban hành các quyết định liên tịch, ký kết và thực hiện các hợp đồng hành chính. Quan hệ giữa các bên tham gia ký kết là quan hệ bình đẳng. Trong quá trình thỏa thuận với nhau để đi đến ký kết không ai có quyền ra lệnh, ép buộc ai.

 

Kết luận: 

Vừa rồi là những chia sẻ của bePro.vn về luật hành chính là gì và nội dung cơ bản của luật hành chính. Ngoài ra bạn có thắc mắc về các dịch vụ kế toán liên quan. Hãy liên hệ đến dịch vụ kế toán thuế bePro.vn để được tư vấn tận tình, miễn phí nhé. 

 

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT