Luật quản lý thuế mới nhất được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019 với hàng loạt nội dung quan trọng như việc kéo dài thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế, mở rộng quyền người nộp thuế, làm rõ và quản lý chặt chẽ hơn đối với giao dịch liên kết. Cùng tìm hiểu về những thay đổi trong luật quản lý thuế mới nhất!

luật quản lý thuế mới nhất 02

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN kéo dài hơn

Theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Luật Quản lý thuế 2006 thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán năm.

Tuy nhiên thì theo điểm b khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 cho phép cá nhân được nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Mở rộng quyền của người nộp thuế

Theo luật quản lý thuế mới quy định rõ những quyền của người nộp thuế:

 • Được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế, cung cấp thông tin và tài liệu để thực hiện các quyền và nghĩa vụ về thuế.
 • Được nhận văn bản có liên quan đến nghĩa vụ thuế của các cơ quan chức năng khi tiến hành thanh tra, kiểm tra và kiểm toán.
 • Yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích về việc tính thuế, ấn định thuế, yêu cầu cơ quan, tổ chức giám định số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hóa xuất nhập khẩu,
 • Cùng nhiều quy định khác được quy định rõ trong luật này.

Làm rõ và quản lý chặt hơn đối với các giao dịch liên kết

Theo khoản 5 Điều 42 Luật số 38/2019/QH14 quy định nguyên tắc kê khai, xác định giá tính thuế đối với giao dịch liên kết như sau:

 • Kê khai và xác định giá giao dịch liên kết theo như nguyên tắc phân tích và so sánh với các giao dịch độc lập và nguyên tắc bản chất hoạt động, giao dịch quyết định nghĩa vụ thuế để xác định nghĩa vụ thuế phải nộp như trong điều kiện giao dịch giữa các bên độc lập.
 • Giá giao dịch liên kết được điều chỉnh theo như giao dịch độc lập để kê khai và xác định số tiền thuế cần phải nộp theo như nguyên tắc không làm giảm thu nhập chịu thuế.\

Lưu ý là người nộp thuế có quy mô nhỏ, rủi ro về thế thấp sẽ được miễn thực hiện quy định kê khai, xác định giá tính thuế theo như nội dung trên và được áp dụng cơ chế đơn giản hóa trong kê khai, xác định giá giao dịch liên kết.

Thời hạn quyết toán thuế TNCN tăng thêm 1 tháng

Luật quản lý thuế mới nhất cho phép cá nhân trực tiếp quyết toán thuế được nộp hồ sơ quyết toán trong thời hạn là 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương dịch và kéo dài thêm 1 tháng so với thời hạn quy định hiện hành.

luật quản lý thuế mới nhất 01

Bổ sung các trường hợp được xóa tiền nợ thuế, tiền phạt, chậm nộp

Theo luật mới thì sẽ có 4 trường hợp được xóa tiền nợ thuế, chậm nộp, tiền phạt như sau:

 • Doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán theo như quy định của pháp luật về phá sản mà không còn tài sản để nộp tiền thuế, chậm nộp, tiền phạt.
 • Cá nhân đã chết hoặc bị tào tuyên bố là đã chất, mất năng lực hành vi dân sự mà không có tài sản được thừa kế để nộp tiền thuế, chậm nộp hay tiền phạt còn nợ.
 • Các khoản nợ tiền thuế, chậm nộp hay tiền phạt của người nộp thuế mà cơ quan quản lý thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh và các khoản nợ tiền thuế, chậm nộp, tiền phạt đã quá 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế nhưng không còn khả năng thu hồi.
 • Tiền thuế, chậm nộp, nộp phạt đối với các trường hợp bị ảnh hưởng do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh có phạm vi rộng đã được xem xét miễn tiền nộp và được gia hạn nộp thuế mà vẫn còn thiệt hại, không có khả năng phục hồi được sản xuất kinh doanh và không có khả năng nộp thuế, tiền nộp chậm, tiền phạt.

Chính thức bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử từ 01/7/2022

Luật quản lý kế toán mới nhất khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử trước ngày 01/07/2022 và luật bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày  01/07/2022.

Quy định về quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử

Theo Khoản 4 Điều 42 Luật Quản lý thuế 2019 thì việc kê khai, tính thuế đối với các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác được thực hiện bởi nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam thì nhà cung cấp ở nước ngoài sẽ có nghĩa vụ trực tiếp hoặc ủy quyền thực hiện đăng ký, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam theo quy định của Bộ trưởng Bộ tài chính.

luật quản lý thuế mới nhất

Bổ sung chức năng cung cấp dịch vụ kế toán cho đại lý thuế

Theo đó bổ sung thêm chức năng cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế được cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ khi có ít nhất một người có chứng chỉ kế toán viên.

Bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế

Bên cạnh đó trong luật quản lý thuế mới còn quy định một số hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động quản lý thuế, cụ thể:

 • Thông đồng, móc nối hoặc bao che giữa người nộp thuế và công chức quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế để chuyển giá, trốn thuế.
 • Bán hàng hóa, cung cấp các dịch vụ không xuất hóa đơn theo quy định của pháp luật, sử dụng hóa đơn không hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn.
 • Cản trở công chức quản lý thuế thi hành công vụ.
 • Cố tình không kê khai hoặc có kê khai nhưng không đầy đủ, chính xác.

Siết chặt quản lý hoạt động chuyển giá

Vừa rồi là những điểm mới có trong luật quản lý thuế mới nhất, hy vọng qua bài viết mà Bepro chia sẻ sẽ giúp cho doanh nghiệp biết rõ hơn trong vấn đề này!

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT