Mẫu giấy ủy quyền công ty được dùng để phân công cá nhân thực hiện đa dạng các công việc thay cho doanh nghiệp. Qua bài viết dưới đây, Bepro.vn sẽ đưa ra một vài mẫu về cách viết giấy ủy quyền đúng chuẩn để bạn tham khảo. 

 

Giấy ủy quyền là gì?

Giấy ủy quyền là một hình thức đại diện ủy quyền do chủ thể bằng hành vi pháp lý đơn phương thực hiện. Trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc. Các công việc trong phạm vi quy định tại Giấy ủy quyền. 

 

Mẫu giấy ủy quyền công ty được sử dụng phổ biến 

Mẫu giấy ủy quyền công ty được sử dụng phổ biến

Các trường hợp sử dụng giấy ủy quyền

Việc ủy quyền được tiến hành trong một số trường hợp sau đây:

– Thành lập doanh nghiệp (Điều 11 Nghị định 78/2015/NĐ-CP).

– Tiến hành tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp (Điều 44 Nghị định 78/2015/NĐ-CP).

– Công ty mẹ ủy quyền cho công ty con (khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014).

– Doanh nghiệp ủy quyền cho luật sư tham gia tranh tụng tại Tòa án (khoản 1 Điều 85 Bộ luật tố tụng dân sự 2015).

– Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Điều 46 Nghị định 78/2015/NĐ-CP).

– Ủy quyền kê khai thuế.

– Ủy quyền dịch thuật hợp đồng hợp tác.

– Các giao dịch khác theo quy định của pháp luật.

 

Mẫu giấy ủy quyền công ty được sử dụng phổ biến 

Giấy ủy quyền công ty được sử dụng phổ biến hiện nay

Mẫu giấy ủy quyền công ty chuẩn nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–*****—–

GIẤY UỶ QUYỀN

– Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2015 và Luật doanh nghiệp 2020.

– Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty ……………… và Quy chế Tổ chức và hoạt động của … Công ty … 

– Và căn cứ Quyết định số … ngày …/…/… của Giám đốc/Tổng Giám đốc Công ty … về việc phân công, ủy quyền cho …. 

NGƯỜI UỶ QUYỀN:

Ông/Bà :..……………………………………………………….

Chức vụ : Giám đốc/Tổng giám đốc Công ty ..………

Số CMND : ……… do Công an thành phố X cấp ngày …

Địa chỉ :..…………………………………………………………

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN:

Ông/Bà :..…………………………………………………………..

Chức vụ : Phó……….. Công ty ..………………….…….…

Số CMND : …… do Công an thành phố X cấp ngày ………

Địa chỉ :..……………………………………………………………

 

Bằng giấy ủy quyền này Người nhận uỷ quyền được quyền thay mặt Người Ủy quyền thực hiện các công việc sau:

1. Được quyền quyết định và ký các văn bản quản lý phục vụ hoạt động của …  Theo quy định tại các Khoản 1 Điều 13 Quy chế Tổ chức và hoạt động của công ty.

2. Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng dịch vụ …

3. Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng … cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.

4. Được toàn quyền quyết định ký kết các hợp đồng thuê chuyên gia biên soạn, biên tập. Các vấn đề nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh doanh …, kinh doanh dịch vụ …

5. Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của ………. Đối với những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị, Giám đốc ……….. được ký hợp đồng lao động sau khi có quyết định bổ nhiệm.

6. Được quyền ký các hợp đồng với cộng tác viên phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty……theo quy định của Quy chế.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Giám đốc có quyết định thay thế. Hoặc bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc từ chức.

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN A

 

Mẫu giấy ủy quyền công ty được sử dụng phổ biến 

Giấy ủy quyền công ty được sử dụng phổ biến

Mẫu giấy ủy quyền thông dụng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— o0o ———

GIẤY ỦY QUYỀN

Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm 20……., tại………….. chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN

Công ty:……………………………………………………….

Mã số thuế:……………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………….

Người đại diện:……………………………………………………….

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ tên:………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………               

Số CMND:… Cấp ngày:…………………………. Nơi cấp:……………………..

Quốc tịch:………………………………………………………………………………….

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

IV. CAM KẾT

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

Kết luận: 

 

Vừa rồi là những chia sẻ về khái niệm và các mẫu giấy ủy quyền công ty chuẩn theo quy định của Nhà Nước. Hy vọng bài viết bổ ích dành cho bạn. Nếu bạn có thắc mắc về các dịch vụ kế toán liên quan. Hãy liên hệ đến dịch vụ kế toán bePro.vn để được tư vấn tận tình, miễn phí nhé! 

Thẻ: #mau

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT