Mẫu phiếu xuất kho là một chứng từ quan trọng được các doanh nghiệp sử dụng rộng rãi. Nhất là ở bộ phận kho hoặc bộ phận quản lý. Được dùng để theo dõi số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ xuất kho. Dành cho các bộ phận sử dụng trong đơn vị. Đồng thời làm căn cứ để theo dõi lượng hàng tồn kho. Vậy cách lập phiếu này như thế nào. Hãy cùng bePro.vn tìm hiểu bài viết sau đây nhé!

Khái niệm

Mẫu phiếu xuất kho là biểu mẫu kế toán được Bộ Tài chính ban hành. Kèm Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC. Do đó, phiếu này là văn bản được lập để theo dõi chi tiết. Bao gồm số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ cho các bộ phận trong doanh nghiệp sử dụng. Làm căn cứ để hạch toán chi phí và kiểm tra sử dụng, thực hiện định mức tiêu hao vật tư.

Mẫu phiếu xuất kho 02-VT chuẩn theo thông tư 200

Mẫu phiếu xuất kho 02-VT chuẩn theo thông tư 200

 

Mẫu phiếu xuất kho chuẩn nhất

Đơn vị:……………….

Địa chỉ:………………

Mẫu số 02 – VT

(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTCNgày 22/12/2014 của BTC)

 

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày …….tháng …….năm …….

                 Số:……………………………………..

Nợ:…………………………..                                                                                                            

Có:…………………………..

– Họ và tên người nhận hàng:………………………….. Địa chỉ (bộ phận):……………………………………

– Lý do:……………………………………………………………………………………………………………

– Xuất tại kho (ngăn lô):……………………………………… Địa điểm……………………………………………..

 

STT

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền

Yêu

cầu

Thực

xuất

A B C D 1 2 3

4

               
               
  Cộng x x x x x  
– Tổng số tiền (viết bằng chữ): …………………………………………………………………………………………
– Số chứng từ gốc kèm theo: ……………………………………………………………………………………………

 

    Ngày …. tháng ….năm…

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Người nhận hàng

(Ký, họ tên)

Thủ kho

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng (Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên)

 

Mẫu phiếu xuất kho 02-VT chuẩn theo thông tư 200

Mẫu phiếu xuất kho 02-VT chuẩn theo thông tư 200

 

Cách viết phiếu xuất kho

Góc bên trái của Phiếu phải ghi rõ tên của đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận. Phiếu này lập cho một hoặc nhiều thứ vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá cùng một kho. Dùng cho một đối tượng hạch toán chi phí hoặc cùng một mục đích sử dụng.

Khi lập phiếu phải ghi rõ: Họ tên người nhận hàng, tên, đơn vị: số và ngày, tháng, năm lập phiếu. Lý do và kho xuất vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá.

 

Cụ thể như sau:

– Ghi số thứ tự vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa ở cột A.

– Ghi tên vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa ở Cột B

– Mã số (nếu có ghi theo hóa đơn – có thể bỏ qua) ghi ở Cột C.

– Đơn vị (ghi theo hóa đơn) tại Cột D.

– Ghi số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá theo yêu cầu của người (hoặc bộ phận) sử dụng (Cột 1). 

– Thủ kho ghi số lượng thực tế (số lượng thực tế chỉ có thể bằng hoặc ít hơn số lượng yêu cầu) (Cột 2). 

– Giá là giá chưa có thuế cho một đơn vị hàng hóa (Cột 3). 

– Bằng đơn giá nhân với số lượng (Cột 4).

Cách lập theo dòng:

– Dòng Cộng: Ghi tổng số tiền của số vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá thực tế đã xuất kho.

– Dòng “Tổng số tiền viết bằng chữ”: Ghi tổng số tiền viết bằng chữ trên Phiếu.

– Phiếu do các bộ phận được duyệt lĩnh hoặc do bộ phận quản lý, bộ phận kho lập. Tuỳ theo tổ chức quản lý và quy định của từng doanh nghiệp thành 3 liên.

 

Lưu ý quan trọng:

– Sau khi lập phiếu hoàn tất, người lập phiếu và kế toán trưởng đã ký. Bước kế tiếp là chuyển cho giám đốc hoặc người được uỷ quyền duyệt (ghi rõ họ tên). Cuối cùng là giao cho người nhận cầm phiếu đến kho để nhận hàng.

– Sau khi hoàn thành, thủ kho ghi vào cột 2 số lượng thực xuất của từng thứ. Sau đó ghi ngày, tháng, năm và cùng người nhận hàng ký tên vào phiếu . Nhớ ghi rõ họ tên.

+ Lưu ở bộ phận lập phiếu ở liên 1.

+ Liên 2: Thủ kho giữ để ghi vào thẻ kho và sau đó chuyển cho kế toán ghi vào sổ kế toán.

+ Giao cho người nhận hàng giữ để theo dõi ở bộ phận sử dụng nằm ở liên 3.

 

Mẫu phiếu xuất kho 02-VT chuẩn theo thông tư 200

Cách lập phiếu xuất kho 02-VT chuẩn theo thông tư 200

 

Các lưu ý quan trọng khi viết phiếu xuất kho

– Tên đơn vị, bộ phận ở góc phía trên bên trái của phiếu cần ghi rõ. Ví dụ: Đơn vị: Tổng công ty XYZ, Bộ phận: Quản lý kho.

– Ghi rõ thông tin người nhận hàng, đơn vị (bộ phận) đang công tác khi viết Giấy đề nghị thanh toán. Ví dụ: Họ và tên người nhận hàng: Nguyễn Văn Thành. Bộ phận: Quản lý kho.

– Về lý do, ghi rõ ràng lý do cần xuất hàng. Tránh trình bày lý do mập mờ, gây hiểu nhầm cho người quản lý. Ví dụ: Lý do: Xuất dùng cho phòng quản lý.

 

– Về nội dung chi tiết:

A: Người lập phiếu ghi rõ ràng số thứ tự dụng cụ, hàng hóa.

B: Ghi rõ tên dụng cụ, hàng hóa cần xuất.

C: Mã số (nếu có ghi theo hóa đơn), (có thể bỏ qua).

D: Ghi rõ Đơn vị tính hàng hoá (ghi theo hóa đơn).

 

Kết luận:

Vừa rồi là những chia sẻ của bepro về khái niệm và cách lập phiếu xuất kho. Nếu bạn có thắc mắc về các dịch vụ kế toán liên quan. Hãy liên hệ đến công ty dịch vụ kế toán bePro.vn để được tư vấn tận tình, miễn phí nhé!

Thẻ: #mau, #xuatkho

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT