Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng là biểu mẫu hành chính nhân sự thường được sử dụng trong các công ty, cơ quan nhà nước. Việc bổ sung, điều chỉnh nhân sự chủ chốt trong mỗi doanh nghiệp là một trong những quyết định quan trọng. Vì vậy phải có sự đồng ý của Ban lãnh đạo công ty và phải có Quyết định bổ nhiệm của Giám đốc. BePro.vn gửi đến bạn bài viết sau để các bạn tham khảo nhé.

 

Khái niệm

Kế toán trưởng là một trong những chức danh nghề nghiệp. Kế toán trưởng được bổ nhiệm cho một số chuyên gia kế toán có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt. Và có trình độ chuyên môn ở mức cao và có khả năng tổ chức cũng như điều hành được những công tác kế toán. Tại các đơn vị hạch toán ở trong những cơ sở độc lập.

 

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng trong doanh nghiệp

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng trong doanh nghiệp

Vai trò của kế toán trưởng trong các doanh nghiệp, công ty hay những tổ chức kinh tế đó là:

– Tổ chức công tác kế toán và tiến hành kiểm tra quá trình này tại đơn vị nơi mình trực tiếp phụ trách.

– Kế toán trưởng chính là người hỗ trợ cho Giám đốc về lĩnh vực chuyên môn trong tài chính kế toán. Giúp cho giám đốc có thể điều hành tổ chức, công ty, DN của mình một cách thuận tiện và hiệu quả hơn.

Kế toán trưởng là cá nhân chịu sự quản lý trực tiếp từ phía Giám đốc công ty về mặt hành chính. Đồng thời cũng chịu thêm sự chỉ đạo về phương diện nghiệp vụ của các kế toán trưởng ở cấp trên.

Việc khen thưởng, kỷ luật cũng như miễn nhiệm, bổ nhiệm, thuyên chuyển kế toán trưởng. Do người đứng đầu doanh nghiệp đưa ra quyết định mới có hiệu lực.

 

Khi nào sử dụng mẫu Quyết định bổ nhiệm?

Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng thường được sử dụng khi có quyết định bổ nhiệm. Đối với chức vụ Trưởng phòng, quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Tổ trưởng chuyên môn…

Mẫu quyết định được đưa ra sau khi đã có ý kiến thống nhất. Và có kết quả sau đợt lấy phiếu tín nhiệm và bình bầu của các cá nhân trong công ty/ cơ quan.

 

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng trong doanh nghiệp

Quy định về quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng trong doanh nghiệp

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng chuẩn

 

CÔNG TY …………………………

Số: …/QĐ/gđ/……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-o0o—-

 

TP.HCM, ngày …… tháng  ……  năm 2021……

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC

CÔNG TY …………………………..

V/v: Bổ nhiệm kế toán trưởng

      – Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty…………………………………………

  • Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Giám đốc;
  • Và căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;
  • Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Nay bổ nhiệm

– Sinh ngày:
– Hộ khẩu thường trú:
–  Chỗ ở hiện tại:
– CMND  số:

 

Giữ chức vụ:   Kế toán trưởng

CÔNG TY ………………………………………….

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:

1. Kế toán trưởng có các quyền sau:

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán. Tái sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời.

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan. 

– Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế. Và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

– Được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động. Và các quy chế tài chính khác của Công ty. 

2. Kế toán trưởng có các nghĩa vụ sau:

– Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Công ty.

– Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác. Không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận.

Điều 3: Ông/ Bà …………………………….. và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                                                                                                       GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nơi nhận:

– Như Điều 1

– Lưu VP

 

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng trong doanh nghiệp

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng trong doanh nghiệp

Điều kiện để làm kế toán trưởng

 

– Phải có chuyên môn về nghiệp vụ kế toán đạt trình độ từ cấp đại học trở lên.

– Có các chứng chỉ chứng nhận đã tham gia lớp bồi dưỡng cho kế toán trưởng.

– Có thời gian công tác kế toán trên thực tế ít nhất là trong 2 năm. Trong trường hợp người đó có nghiệp vụ, chuyên môn về kế toán đạt trình độ từ đại học trở lên. Và ít nhất là 3 năm công tác kế toán trên thực tế đối với trường hợp người có nghiệp vụ, chuyên môn về kế toán. Và đạt trình độ cao đẳng hoặc trung cấp. 

– Ngoài ra để được bổ nhiệm làm kế toán trưởng, cần phải có phẩm chất tốt về đạo đức nghề nghiệp. Có ý thức chấp hành các quy định của pháp luật, trung thực, liêm khiết. 

Đặc biệt:

Người này còn không thuộc những đối tượng không được phép làm kế toán trưởng. Theo như quy định hiện hành tại văn bản luật có liên quan.

 

Kết luận: 

Vừa rồi là những chia sẻ của bePro.vn về mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng. Nếu bạn có thắc mắc về các dịch vụ kế toán liên quan. Hãy liên hệ đến dịch vụ kế toán bePro.vn để được tư vấn tận tình, miễn phí nhé!  

Thẻ: #mau

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT