Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng là biểu mẫu văn bản khi bạn đang cần hoàn thiện thủ tục nghỉ việc trong doanh nghiệp. Ngoài các mẫu đơn như đơn xin nghỉ việc, thanh lý và bàn giao công việc. Thì chắc chắn không thể thiếu Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng lao động được giới thiệu sau đây. Mời các bạn cùng xem mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động dưới đây. 

 

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

 

 1. Hết hạn hợp đồng lao động. Trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 192 của Bộ luật này.
 2. Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.
 3. Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.
 4. Người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Và tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật này.
 5. Người lao động bị kết án tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm công việc. Ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án.
 6. Người lao động chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết.
 7. Người sử dụng lao động là cá nhân chết. Bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết. Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động.
 8. Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải theo quy định tại khoản 3 Điều 125 của Bộ luật này.
 9. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 37 của Bộ luật này.
 10. Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo quy định tại Điều 38 của Bộ luật này. Người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ. Hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã.

 

                      Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

Thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động

Khi muốn chấm dứt hợp đồng với người lao động thì doanh nghiệp không chỉ phải có lý do chính đáng. Theo quy định của pháp luật (các trường hợp nêu trên) mà còn phải đảm bảo thời gian báo trước.

Lúc này, việc chấm dứt hợp đồng mới không bị coi là trái pháp luật. Theo đó, trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng, doanh nghiệp phải báo trước ít nhất:

– 45 ngày với hợp đồng không có thời hạn;

– 30 ngày với hợp đồng có thời hạn;

– 03 ngày làm việc với hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc có thời hạn dưới 12 tháng. Và với trường hợp người lao động ốm đau, tai nạn đã điều trị liên tục.

Theo khoản 2 Điều 38 Bộ luật Lao động 2012. Với trường hợp hợp đồng lao động hết hạn. Doanh nghiệp phải báo trước ít nhất 15 ngày về thời điểm chấm dứt.

Theo khoản 1 Điều 47 Bộ luật Lao động 2012. Nếu tự ý chấm dứt hợp đồng và không thực hiện nghĩa vụ thông báo trước theo đúng quy định. Được coi là đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật. 

 

                 Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động

 

CÔNG TY ………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……………….

…….., ngày ….. tháng …. năm ……

 

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hợp đồng lao động

Kính gửi: Ông/bà (1) ………………………

Căn cứ Bộ luật Lao động nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18 tháng  6 năm 2012;

Căn cứ Hợp đồng lao động số…………… ngày ….. tháng ….. năm …… (sau đây gọi là “Hợp đồng”) giữa Công ty ………………với ông/bà …………………(sau đây gọi là “Người lao động”),

Công ty xin thông báo nội dung như sau:

 1. Chấm dứt hợp đồng lao động với ông/bà:……………………….……….

Chức vụ (2): ……………………………

 1. Thời gian: Kể từ ngày ..…/……/……
 2. Lý do (3): ………………………………………………………………………

Trước khi chấm dứt hợp đồng, người lao động có nghĩa vụ bàn giao lại toàn bộ tài sản, hồ sơ, tài liệu, công việc đã và đang làm cho Phòng (4) …………… tiếp nhận công việc.

Đề nghị người lao động thực hiện theo đúng pháp luật và sự hướng dẫn của công ty trong thời gian chuyển tiếp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

Ông/bà (5): …………(thực hiện);

Phòng (6) …………(thực hiện);

Lưu: VT.

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

                      Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

Giải quyết quyền lợi cho người lao động

 

Dù chấm dứt hợp đồng lao động với lý do nào. Thì doanh nghiệp cũng nên đảm bảo quyền lợi cho NLĐ để tránh khiếu nại, khiếu kiện.

Theo Điều 47 Bộ luật Lao động 2012, khi chấm dứt hợp đồng lao động, doanh nghiệp phải:

– Thanh toán đầy đủ các khoản liên quan đến quyền lợi của người lao động. Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng.

– Xác nhận và trả lại sổ BHXH cùng các giấy tờ khác đã giữ lại của người lao động.

 

Kết luận:

 

Trên đây là những quy định về quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất. Các doanh nghiệp cần lưu ý cũng như người lao động nên biết để đảm bảo quyền lợi cho mình. Nếu có thắc mắc và cần hỗ trợ về nghiệp vụ kế toán, quyết toán thuế, bạn có thể liên hệ đến Công ty dịch kế toán dịch vụ bePro.vn để được tư vấn chi tiết hơn nhé! Chúc các bạn thành công. 

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT