Nếu bạn là một Startup hay chủ doanh nghiệp thì nhất định phải đọc được báo cáo tài chính của công ty mình. Vậy báo cáo tài chính là gì? Cách đọc báo cáo tài chính như thế nào và có những loại báo cáo tài chính nào? Cùng Bepro tìm hiểu trong bài viết sau đây!

cách đọc báo cáo tài chính 01

Nắm bắt cách đọc báo cáo tài chính cơ bản mới nhất năm 2019

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là tổng hợp các báo cáo có liên quan đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp, vốn chủ sở hữu, nợ phải trả, doanh thu, lợi nhuận, dòng tiền…

Báo cáo tài chính thường được công bố định kỳ vào cuối mỗi quý và vào cuối năm. Báo cáo tài chính hoàn chỉnh thường bao gồm:

 • Báo cáo của ban giám đốc.
 • Báo cáo của công ty kiểm toán độc lập.
 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Thuyết minh báo cáo tài chính

Cách đọc báo cáo tài chính mới nhất 2019

Cách đọc báo cáo tài chính trong Bảng Cân Đối Kế Toán

Bảng cân đối kế toán sẽ liệt kê các tài sản và nợ phải trả của công ty. 

 • Cách thiết lập bảng cân đối kế toán như sau: Các tài sản sẽ được liệt kê bên phải và các khoản nợ phân bổ phía bên trái.
 • Đọc cột tài sản: Tài sản bao gồm tiền mặt, các khoản đầu tư, các tài sản cố định, những thứ có giá trị khác thuộc sở hữu của công ty. Các tài sản của doanh nghiệp sẽ được liệt kê theo thứ tự thanh khoản. Các tài sản công ty có tính thanh khoản cao nhất như tiền mặt được trình bày trước.
 • Xem các khoản nợ: Nợ phải trả là các khoản nợ hoặc nghĩa vụ mà công ty nợ người khác. Chúng sẽ bao gồm tiền mặt bằng, thuê văn phòng, lương trả cho nhân viên, thuế hay thanh toán các khoản vay và tiền nợ cho các nhà cung cấp hoặc nhà thầu khác.
 • Lưu ý sự khác biệt giữa nợ ngắn hạn và nợ dài hạn. Theo đó nợ ngắn hạn là những thứ sẽ được thanh toán trong vòng một năm, nợ dài hạn sẽ mất hơn một năm.

cách đọc báo cáo tài chính 02

Nắm bắt cách đọc báo cáo tài chính cơ bản mới nhất năm 2019

Cách đọc báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp sẽ có bạn thấy lợi nhuận thu được trong một khoảng thời gian nhất định và bất kỳ khoản chi phí nào được sử dụng để tìm kiếm khoản thu nhập đó cũng sẽ được phản ánh.

 • Đọc dòng trên cùng của báo cáo, doanh số hoặc tổng doanh thu. điều này phản ánh số tiền mà công ty kiếm được từ việc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của mình, trước khi mọi khoản chi phí được khấu trừ.
 • Xem xét khoản chi phí hoạt động, chúng sẽ bao gồm các chi phí kinh doanh như tiền lương và chi phí quảng cáo. 
 • Lưu ý đường khấu hao, điều này phản ánh chi phí của một tài sản trong khoảng thời gian mà công ty có thể sử dụng.
 • Kiểm tra khoản lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, đây chính là số tiền mà công ty đã kiếm được sau khi trừ chi phí hoạt động.
 • Nhìn vào số tiền lãi đã kiếm được và các khoản chi trả. Các khoản này được thêm vào và trừ đi vào tổng lợi nhuận của hoạt động.
 • Kiểm tra số thuế thu nhập đã được trừ.
 • Đọc dòng cuối cùng của báo cáo thu nhập, dòng này sẽ phản ánh lãi hoặc lỗ ròng.

Cách đọc báo cáo tài chính trong Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ

 • Báo cáo về dòng tiền này sẽ cho biết được lượng tiền mặt sẵn có của công ty và giúp theo dõi dòng tiền ra vào của công ty trong thời gian làm báo cáo.
 • Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, phần này sẽ giúp phân tích việc sử dụng tiền mặt của công ty để đạt tình trạng lãi hay lỗ ròng như ở kết quả kinh doanh trên.
 • Dòng tiền từ hoạt động đầu tư bao gồm dòng tiền vào và dòng tiền ra có liên quan đến các hoạt động đầu tư, thanh lý, mua sắm… tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác.
 • Dòng tiền từ hoạt động tài chính sẽ cho biết doanh nghiệp thanh toán hay mua các tài sản tài chính nào như khoản nợ ngân hàng…

Đọc hiểu Thuyết minh báo cáo tài chính

Các chuyên gia kế toán sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về các số liệu đã trình bày trong báo cáo tài chính.

cách đọc báo cáo tài chính

Nắm bắt cách đọc báo cáo tài chính cơ bản mới nhất năm 2019

Lưu ý khi đọc báo cáo tài chính

Cần nhớ rằng tất cả các báo cáo tài chính này đề sẽ được sử dụng cho hoạt động kiểm toán và thanh toán thuế. Hãy hỏi lại kế toán của bạn nếu có bất cứ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về những gì mà bạn đang đọc. 

Hãy lên lịch kiểm toán độc lập ít nhất 1 lần trong năm để đảm bảo báo cáo tài chính của doanh nghiệp là nhất quán và chính xác.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo các tài liệu sự phòng hoặc các hỗ trợ sẵn có, chẳng hạn như biên lai và hóa đơn giúp giải thích các giao dịch có trong báo cáo tài chính.

Vừa rồi là những hướng dẫn về cách đọc báo cáo tài chính cơ bản chính xác nhất, chúng sẽ giúp bạn hiểu được tình hình tài chính, kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp, từ đó đưa ra định hướng hợp lý. Ngoài ra việc hiểu và nắm rõ cách đọc báo cáo tài chính sẽ giúp bạn hiểu hơn về tình hình thực tế kinh doanh lãi lỗ của doanh nghiệp mình, nếu bạn là chủ doanh nghiệp và đánh giá được thực trạng phát triển doanh nghiệp đối thủ thì bạn sẽ đưa ra được định hướng đúng hơn cho doanh nghiệp.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT