Quan hệ pháp luật là gì mà được rất nhiều người quan tâm. Đây là quan hệ xã hội được xác lập, tồn tại, phát triển. Hoặc chấm dứt trên cơ sở quy định của các quy phạm pháp luật. Vậy, quan hệ được hiểu như thế nào, đặc điểm là gì. Bài viết sau dịch vụ kế toán bePro.vn sẽ phân tích và giải đáp cụ thể. 

 

Quan hệ pháp luật là gì?

Quan hệ pháp luật là các quan hệ xã hội được điều chỉnh bởi các quy phạm pháp luật khác nhau. Những quan hệ xã hội này xác lập, phát triển, tồn tại hay chấm dứt dựa trên quy định của pháp luật. Các bên tham gia vào quan hệ đó là những chủ thể có quyền chủ thể. Và nghĩa vụ pháp lý phát sinh được pháp luật quy định và Nhà nước sẽ bảo đảm thực hiện.

 

Quan hệ pháp luật là gì và nội dung quan trọng cần biết

Quan hệ pháp luật là gì và nội dung quan trọng cần biết

 

 

Đặc điểm của quan hệ 

– Quan hệ này được phát sinh trên cơ sở quy phạm pháp luật. Trong đó, quy phạm pháp luật là sự dự liệu tình huống nảy sinh quan hệ. Xác định được chủ thể tham gia, quyền lợi và nghĩa vụ pháp lý.

– Quan hệ mang tính ý chí, đây là ý chí của Nhà nước. Sau đó mới là ý chí của các bên tham gia vào quan hệ đó.

– Nhà nước đảm bảo cho việc thực hiện quan hệ pháp luật. Thậm chí là bảo đảm bằng các biện pháp cưỡng chế thi hành.

– Khi tham gia quan hệ này, các bên bị ràng buộc bằng quyền chủ thể và nghĩa vụ mà pháp luật quy định.

– Quan hệ pháp luật còn mang tính cụ về chủ thể tham gia là cá nhân, tổ chức. Hay cơ quan nhà nước cũng như quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia.

 

Nội dung của quan hệ pháp luật là gì

Nội dung của quan hệ pháp luật là gì. Đây là tổng thể các quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý của các bên chủ thể tham gia. Bao gồm:

1. Quyền chủ thể

Quyền chủ thể là khả năng hành động mà pháp luật bảo đảm cho cá nhân, tổ chức. Được tiến hành nhằm thỏa mãn quyền lợi của họ.

Chủ thể thực hiện quyền của mình thông qua các khả năng sau:

– Thực hiện một số hành vi trong khuôn khổ pháp luật quy định để thỏa mãn nhu cầu của mình.

– Yêu cầu chủ thể khác thực hiện hoặc kiềm chế không thực hiện những hành vi nhất định.

– Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

 

2. Nghĩa vụ pháp lý

Nghĩa vụ pháp lý là cách xử sự bắt buộc do pháp luật quy định mà một bên phải thực hiện. Nhằm đáp ứng việc thực hiện quyền chủ thể của bên kia. Nghĩa vụ pháp lý bao hàm các yếu tố sau:

– Chủ thể nghĩa vụ phải hành động hoặc kiềm chế không hành động.

– Chủ thể nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm pháp lý trong trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện.

 

Quan hệ pháp luật là gì và nội dung quan trọng cần biết

Quan hệ pháp luật là gì và nội dung quan trọng cần biết

 

Yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật

Quan hệ pháp luật được cấu thành bởi những yếu tố cơ bản. Chủ thể của quan hệ pháp luật, Khách thể của quan hệ pháp luật và Nội dung của quan hệ pháp luật.

1. Chủ thể của quan hệ pháp luật: 

Chủ thể trong quan hệ pháp luật có thể là cá nhân, tổ chức. Phải có năng pháp luật, năng lực hành vi phù hợp để tham gia. Và thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp cũng như nghĩa vụ pháp lý theo quy định. Theo đó, chủ thể là cá nhân lại khác với chủ thể là tổ chức, sẽ phát sinh khác nhau, cụ thể là:

– Chủ thể quan hệ pháp luật là cá nhân: 

Năng lực pháp luật của cá nhân là khả năng để cá nhân đó có quyền và nghĩa vụ dân sự. Còn năng lực hành vi dân sự được xác lập theo quy định của pháp luật. Đây là khả năng mà cá nhân đó bằng hành vi của mình để xác lập, thực hiện quyền và nghĩa vụ dân sự.

– Chủ thể quan hệ pháp luật là tổ chức: 

Đối với chủ thể này, năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi sẽ xuất hiện. Đồng thời khi tổ chức đó thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật. Và chấm dứt tư cách pháp lý khi bị tuyên bố phá sản, giải thể.

2. Khách thể của quan hệ pháp luật: 

– Khách thể của quan hệ pháp luật là những lợi ích mà các chủ thể mong muốn đạt được. Có thể là những lợi ích về vật chất hoặc tinh thần.

– Chúng là tài sản vật chất, lợi ích phi vật chất hay hành vi xử sự của con người.

– Những lợi ích phi vật chất khác….

 

Quan hệ pháp luật là gì và nội dung quan trọng cần biết

Quan hệ pháp luật và nội dung quan trọng cần biết

 

 

3. Nội dung của quan hệ: 

Đó là tất cả những quyền và nghĩa vụ của chủ thể khi tham gia quan hệ pháp luật đó. Mọi hành vi của chủ thể phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

 

Kết luận: 

Vừa rồi là những chia sẻ của bePro.vn về quan hệ pháp luật là gì và nội dung quan trọng cần biết. Ngoài ra bạn có thắc mắc về các dịch vụ kế toán liên quan. Hãy liên hệ đến dịch vụ kế toán thuế trọn gói bePro.vn để được tư vấn tận tình, miễn phí nhé.  

 

Thẻ: #khainiem

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT