Thông tư 133 /2016 /TT-BTC ban hành vào ngày 26/08/2016 về chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp thay cho Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và được áp dụng vào ngày 01/01/2017. Hãy cùng công ty kế toán bePro.vn tìm hiểu kĩ hơn về thông tư này nhé!

 

Thông tư 133 về chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thông tư 133 về chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

 

 

Một trong những nguyên tắc xây dựng chế độ kế toán mới. Đối với TT133/2016/TT-BTC dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ với nội dung như sau:

  1. Mang tính linh hoạt, đáp ứng nhu cầu đa dạng các giao dịch kinh tế của doanh nghiệp.
  2. Tôn trọng bản chất hơn hình thức.
  3. Trọng tâm là phục vụ yêu cầu quản lý, điều hành để đưa ra quyết định kinh tế của doanh nghiệp và các đối tượng liên quan. Không kế toán vì mục đích thuế.
  4. Tách biệt giữa kỹ thuật kế toán trên TKKT và báo cáo tài chính. Khái niệm ngắn hạn và dài hạn chỉ áp dụng đối với báo cáo tài chính, không áp dụng đối với tài khoản kế toán.
  5. Đề cao trách nhiệm của người hành nghề.

 

Nội dung quan trọng về thông tư 133

 Theo đó, một số nội dung mới và quan trọng cần chú ý như sau:

     1. Về chứng từ kế toán và sổ kế toán

– Các chứng từ kế toán đều thuộc loại hướng dẫn (không bắt buộc). Doanh nghiệp được tự thiết kế mẫu chứng từ kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động. Và yêu cầu quản lý của đơn vị nhưng phải đảm bảo các nội dung chủ yếu, phải đảm bảo cung cấp những thông tin. Theo quy định của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn Luật Kế toán.

– Tất cả các biểu mẫu sổ kế toán đều thuộc loại hướng dẫn (không bắt buộc). Doanh nghiệp phải tuân thủ quy định của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn Luật Kế toán. Doanh nghiệp được tự thiết kế biểu mẫu sổ, thẻ kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động. Và yêu cầu quản lý nhưng phải đảm bảo trình bày thông tin đầy đủ, rõ ràng, dễ kiểm tra, kiểm soát.

– Trường hợp không tự xây dựng và thiết kế biểu mẫu chứng từ, sổ kế toán cho đơn vị. DN có thể áp dụng theo mẫu hướng dẫn của Bộ Tài chính.

 

Thông tư 133 về chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thông tư 133 về chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

 

 

     2. Nguyên tắc kế toán và bút toán định khoản

– Chỉ quy định nguyên tắc kế toán.

– Không hướng dẫn chi tiết các bút toán định khoản. Doanh nghiệp tự thực hiện bút toán ghi sổ sao cho phù hợp quy trình luân chuyển chứng từ miễn sao BCTC đúng.

– DN tự lựa chọn đồng tiền ghi sổ kế toán khi đáp ứng được các tiêu chí Chế độ quy định.

– Doanh nghiệp được tự quyết định ghi hoặc không ghi doanh thu. Từ các giao dịch nội bộ mà không phụ thuộc chứng từ xuất ra.

– DN được tự quy định cho đơn vị hạch toán. Phụ thuộc ghi nhận khoản vốn nhận từ doanh nghiệp là nợ phải trả hoặc vốn chủ sở hữu.

– Doanh nghiệp được lựa chọn biểu mẫu BCTC theo tính thanh khoản giảm dần. Hoặc phân biệt ngắn hạn, dài hạn theo truyền thống…

 

3. Quy định chung về kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tư số 133/2016 áp dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ). Thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế theo pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trừ doanh nghiệp Nhà nước. Doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, công ty đại chúng, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể lựa chọn áp dụng chế độ kế toán. Và các văn bản sửa đổi, thay thế nhưng phải báo cho cơ quan thuế.

Đơn vị tiền tệ trong kế toán là Đồng Việt Nam. Các đơn vị chủ yếu thu, chi bằng ngoại tệ thì nếu đáp ứng yêu cầu có thể chọn một loại ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán.

Doanh nghiệp phải được sự chấp thuận của Bộ Tài chính khi bổ sung tài khoản cấp 1, cấp 2. Hoặc sửa đổi tài khoản cấp 1, cấp 2 về tên, ký hiệu, nội dung, phương pháp hạch toán.

Ngoài ra, thông tư hướng dẫn doanh nghiệp có thể mở thêm tài khoản cấp 2, cấp 3. Đối với những tài khoản không có quy định tài khoản cấp 2, 3 tại hệ thống tài khoản kế toán DN.

 

Thông tư 133 về chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Quy định về chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

 

Ưu điểm của Thông tư 133

– Đổi mới cách tiếp cận chính sách. Tiếp cận gần hơn thông lệ và Chuẩn mực quốc tế.

– Đề cao tính khả thi áp dụng trong thực tế doanh nghiệp.

– Tách biệt kế toán và thuế, hướng đến phục vụ nhu cầu quản trị, điều hành doanh nghiệp. Bản chất và mục đích của kế toán khác với thuế. Nên trong nhiều trường hợp thời điểm ghi nhận doanh thu, chi phí kế toán khác với thời điểm kê khai thuế. Chế độ kế toán cho DN vừa và nhỏ có sự khác biệt giữa chi phí, lợi nhuận kế toán, doanh thu. So với doanh thu tính thuế TNDN, thuế GTGT và thu nhập chịu thuế, chi phí được trừ.

 

Kết luận:

Thông tư 133 ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho những doanh nghiệp kinh doanh đúng pháp luật. Thay vì những quy định mang tính trói buộc giảm bớt sự gian lận, sai sót trong hạch toán kế toán. Hy vọng bài viết này sẽ giúp người làm kế toán đến việc nhận biết bản chất của các giao dịch. Ngoài ra bạn có thắc mắc về các dịch vụ kế toán liên quan. Hãy liên hệ đến dịch vụ kế toán thuế bePro.vn để được tư vấn tận tình, miễn phí nhé.   

 

Thẻ: #ketoan

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT