Hợp đồng lao động đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc xác định quyền lợi và trách nhiệm của cả người lao động lẫn người bên sử dụng lao động theo sự thống nhất của cả hai bên. Cùng Bepro.vn tìm hiểu về hợp đồng lao động là gì? Phân loại và nội dung cơ bản của hợp đồng lao động hiện nay.

hợp đồng lao động là gì

Tìm hiểu hợp đồng lao động là gì? Phân loại hợp đồng cơ bản

Hợp đồng lao động là gì?

Hợp đồng lao động là một loại văn bản thỏa thuận giữa người lao động và sử dụng lao động về việc làm có trả công mà trong đó quy định về điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong mối quan hệ lao động.

Hợp đồng lao động được ký kết dựa trên nguyên tắc tự nhiên, bình đẳng và phù hợp với các quy định của pháp luật lao động. Theo đó thời gian thực hiện HĐ các bên ký có thể thỏa thuận sửa đổi nội dung của HĐLĐ. Trong trường hợp có sự thay đổi của một trong những nội dung chủ yếu về điều kiện lao động thì người lao động sẽ có quyền ký kết hợp đồng lao động mới.

Phân loại hợp đồng lao động

Dựa vào thời hạn hợp đồng, vị trí làm việc khác nhau nhau mà HĐLĐ sẽ được chia làm 3 loại:

 • HĐLĐ không xác định thời hạn.
 • HĐLĐ có xác định thời gian.
 • HĐLĐ theo thời vụ.

Theo đó thời hạn hợp đồng lao động là khoảng thời gian mà bản hợp đồng được ký kết giữa hai bên có hiệu lực và được sự giám hộ của pháp luật và có tính chất ràng buộc được quy định rõ ràng giữa hai bên.

Do đó mà việc xác lập rõ ràng thời hạn hợp đồng sẽ giúp ích nhiều cho cả đôi bên trong những tình huống xảy ra tranh chấp hoặc thanh lý hợp đồng. 

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Hợp đồng này đồng nghĩa với việc thời hạn chấm dứt hiệu lực trong hợp đồng này sẽ không được quy định cụ thể. Những công việc có thời hạn trên 36 tháng hoặc vào biên chế nhà nước sẽ phù hợp với những loại hợp đồng này. Do đó trước khi ký kết hợp đồng lao động thì cần phải xác định rõ ràng thời hạn hiệu lực.

Hợp đồng lao động xác định thời hạn

HĐLĐ xác định thời hạn là loại hợp đồng mà hai bên ký kết xác lập và thỏa thuận rõ ràng thời hạn của hợp đồng có hiệu lực lập tức hợp đồng lao động sẽ được thanh lý hoặc có thể tái ký một hợp đồng mới nếu như có sự thỏa thuận tiếp tục công việc giữa hai bên.

Trong trường hợp người lao động vẫn tiếp tục làm việc bình thường khi HĐ đã kết thúc thì sẽ mặc định HĐ ký kết ban đầu sẽ trở thành hình thức HĐLĐ không xác định thời hạn.

Hợp đồng lao động theo thời vụ

Loại hợp đồng này áp dụng cho các công việc không diễn ra thường xuyên có tính chất ngắn hạn dưới 12 tháng. Hai bên sẽ kết thúc hợp đồng khi công việc kết thúc theo thời vụ, bên cạnh đó hình thức này cũng có thể là văn bản hoặc lời nói, hành vi cụ thể.

hợp đồng lao động là gì 01

Hợp đồng lao động theo thời vụ

Lưu ý khi đã ký kết hợp đồng lao động

Về pháp lý thì khi đã ký kết điều khoản trong hợp đồng, doanh nghiệp và người lao động phải có trách nhiệm thực hiện đúng những điều khoản trong hợp đồng. Trường hợp một trong hai bên có những tranh chấp dẫn đến việc đơn phương chấm dứt hợp đồng cũng phải tuân thủ theo những quy định pháp luật về lao động nhằm tránh các phát sinh đền bù đáng tiếc xảy ra.

Nội dung hợp đồng lao động

Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc người đại diện hợp pháp.

 • Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số cmnd hoặc các giấy tờ hợp pháp khác của người lao động.
 • Công việc và địa điểm công việc của người lao động.
 • Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.
 • Chế độ nâng bậc và nâng lương.
 • Thời gian làm việc, nghỉ ngơi.
 • Trang bị bảo hộ lao động cho NLĐ.
 • BHXH và BHYT.
 • Đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp.

Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh hay bí mật công nghệ theo như quy định của pháp luật thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với NLĐ về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp NLĐ vi phạm.

hợp đồng lao động là gì 02

Nội dung hợp đồng lao động

Đối với những NLĐ làm việc trong các lĩnh vực như nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp tùy theo từng loại công việc mà hai bên có thể giảm một số nội dung chủ yếu của HĐLĐ và thỏa thuận bổ sung nội dung về các phương thức giải quyết trong trường hợp thực hiện HĐ chịu ảnh hưởng của thiên tai, thoả thuận và thời tiết.

Kết luận

Có thể thấy rằng hợp đồng lao động đóng vai trò rất quan trọng trong việc xác định quyền lợi và nghĩa vụ của cả người lao động và người sử dụng lao động. Do vậy doanh nghiệp và người lao động cần phải xác định thời hạn rõ ràng trong hợp đồng để tránh các tranh chấp sau này.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT