Các chính sách ưu đãi, giảm giá, khuyến mãi được nhiều doanh nghiệp tung ra để kích thích khách hàng mua sản phẩm, hàng hóa của công ty. Đây chính là cách kích cầu nhưng lại phát sinh ra khoản giả trừ doanh thu.

các khoản giảm trừ doanh thu

Tìm hiểu tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu

Các khoản giảm trừ doanh thu là gì?

Các khoản giảm trừ doanh thu – tài khoản 521 dùng để phản ánh các khoản được điều chỉnh giảm trừ vào doanh thu bán hàng, cung cấp các dịch vụ phát sinh trong kỳ. Các khoản giảm trừ doanh thu này bao gồm chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. Tài khoản này thường không phản ánh các khoản thuế được giảm trừ vào doanh thu như thuế GTGT đầu ra cần phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp.

Việc điều chỉnh giảm doanh thu được thực hiện như sau

Các khoản chiết khấu thương mại, khoản giảm giá hàng bán hay hàng bán bị trả lại phát sinh cùng kỳ tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ sẽ được điều chỉnh vào giảm doanh thu của kỳ phát sinh.

Trường hợp sản phẩm, hàng hóa hay dịch vụ đã tiêu thụ từ các kỳ trước, cho đến kỳ sau mới phát sinh khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán hoặc hàng bán bị trả lại thì doanh nghiệp được ghi giảm doanh thu theo nguyên tắc như sau:

  • Nếu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ từ các kỳ trước, cho đến kỳ sau phải giảm giá, buộc phải chiết khấu thương mại hay bị trả lại nhưng phát sinh trước thời điểm phát hành báo cáo tài chính. Kế toán của doanh nghiệp phải coi đây là một sự kiện cần điều chỉnh phát sinh sau ngày lập bảng cân đối kế toán và ghi giảm doanh thu trên báo cáo tài chính của kỳ lập báo cáo trước.
  • Trường hợp sản phẩm, hàng hóa hay dịch vụ phải giảm giá, chiết khấu thương mại hay bị trả lại sau thời điểm phát hành báo cáo tài chính thì bộ phận kế toán của doanh nghiệp cần phải ghi giảm doanh thu của kỳ phát sinh sau.

các khoản giảm trừ doanh thu 01

Tìm hiểu tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu

Tài khoản sử dụng

Để tiến hành hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu, kế toán công ty thực sử dụng tài khoản 521 theo hướng dẫn của thông tư 48 và thông tư 200. Tài khoản 521 bao gồm những tài khoản sau:

  • TK 5211 – Chiết khấu thương mại
  • TK 5212 – Hàng bán bị trả lại
  • TK 5213 – Giảm giá hàng bán

Chiết khấu thương mại phải trả

Chiết khấu thương mại phải trả chính là các khoản mà doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng khi họ mua hàng với khối lượng lớn. Bên bán hàng sẽ thực hiện kế toán chiết khấu thương mại theo những nguyên tắc sau:

  • Trường hợp trong hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng đã thể hiện được những khoản chiết khấu thương mại cho người mua là khoản giảm trừ với số tiền người mua phải thanh toán thì doanh nghiệp không sử dụng tài khoản này, doanh thu bán hàng của doanh nghiệp phản ánh theo giá đã trừ chiết khấu thương mại.
  • Kế toán cần phải theo dõi riêng những khoản chiết khấu thương mại mà doanh nghiệp thực hiện chi trả cho người mua nhưng chưa được phản ánh là khoản giảm trừ số tiền phải thanh toán được ghi trên hóa đơn.

Lưu ý là khi số chiết khấu thương mại mà người mua được hưởng lớn hơn số tiền hàng được ghi trên hóa đơn lần cuối cùng. Ở trường hợp này có thể phát sinh do người mua hàng thực hiện việc mua hàng nhiều lần mới đạt được số lượng được hưởng chiết khấu, đồng thời khoản chiết khấu thương mại chỉ được xác định trong lần mua cuối cùng.

Trường hợp các nhà sản xuất vào cuối kỳ mới xác định được số lượng hàng mà nhà phân phối đã tiêu thụ, từ đó mới có căn cứ để có thể xác định được số chiết khấu thương mại phải trả dựa trên doanh số bán ra của doanh nghiệp hoặc số lượng sản phẩm đã tiêu thụ.

Giảm giá hàng bán 

Giảm giá hàng bán chính là khoản giảm trừ cho người mua bởi sản phẩm, hàng hóa bán ra kém, mất phẩm chất hoặc không đúng quy cách theo quy định trong hợp đồng kinh tế. Bên bán hàng thực hiện kế toán toán giảm giá hàng bán sẽ cần phải tuân thủ theo các nguyên tắc sau:

  • Trường hợp hóa đơn GTGT hoặc bán hàng đã thể hiện được các khoản giảm giá hàng bán cho người mua hàng là khoản giảm trừ vào số tiền người mua phải thanh toán thì doanh nghiệp không sử dụng tài khoản này, doanh thu bán hàng phản ánh theo giá đã giảm.
  • Chỉ phản ánh vào tài khoản này các khoản giảm trừ do việc chấp thuận giảm giá sau khi đã bán hàng và phát hành hóa đơn do hàng bán kém, mất phẩm chất…

các khoản giảm trừ doanh thu 02

Tìm hiểu tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu

Hàng bán bị trả lại

Đối với trường hợp hàng bán bị trả lại thì tài khoản này phản ánh được giá trị của số sản phẩm, hàng hóa bị khách hàng trả lại do các nguyên nhân như vi phạm cam kết, vi phạm hoạt động kinh tế hay hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách…

Bộ phận kế toán của doanh nghiệp cần phải thực hiện chi tiết chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán hoặc hàng bán bị trả lại cho từng khách hàng và từng loại hàng bán như bán hàng, cung cấp dịch vụ. Do đó hiện nay nhiều doanh nghiệp lựa chọn giải pháp dịch vụ kế toán chuyên nghiệp để thực hiện các nghiệp vụ kế toán này để đảm bảo thực hiện chính xác, đầy đủ nhất, tránh các rắc rối trong quá trình thống kê, báo cáo của doanh nghiệp.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT