Trách nhiệm pháp lý và phân loại trách nhiệm này tại Việt Nam. Đây là việc mà mỗi người phải hoàn thành và chịu hậu quả do hành vi mình gây ra. Nhiều người vẫn thường thắc mắc và chưa hiểu rõ về trách nhiệm này. Hãy cùng dịch vụ kế toán trọn gói bePro.vn tìm hiểu bài viết sau. 

 

Khái niệm

Trách nhiệm pháp lý có thể được lý giải theo nhiều cách khác nhau. Đó là những nghĩa vụ pháp lý mà chủ thể phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Nó cũng có thể là việc chủ thể phải thực hiện 1 mệnh lệnh cụ thể nào đó từ cơ quan có thẩm quyền. Chúng ta cũng có thể hiểu đây là việc chủ thể phải chấp hành các biện pháp cưỡng chế của Nhà nước. Do trước đó họ đã vi phạm pháp luật hoặc có thiệt hại xảy ra do những nguyên nhân khác.

 

Trách nhiệm pháp lý và phân loại trách nhiệm pháp lý

Trách nhiệm pháp lý và đặc điểm phân loại trách nhiệm này

 

Phân loại trách nhiệm pháp lý

Dựa vào tính chất pháp lý có thể chia chúng thành các loại sau:

Trách nhiệm hình sự

Trách nhiệm hình sự là trách nhiệm của một người đã thực hiện một tội phạm. Và họ phải chịu một biện pháp cưỡng chế nhà nước là hình phạt vì việc phạm tội của họ. Hình phạt này do toà án quyết định trên cơ sở của luật hình. Nó thể hiện sự lên án, sự trừng phạt của nhà nước đối với người phạm tội. Và là một trong những biện pháp để bảo đảm cho pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh. Đây là loại trách nhiệm nghiêm khắc nhất.

 

Trách nhiệm hành chính

Trách nhiệm hành chính là trách nhiệm của một cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân. Họ đã vi phạm hành chính, phải gánh chịu một biện pháp cưỡng chế tuỳ theo mức độ vi phạm của họ. Biện pháp cưỡng chế này do một cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền quyết định. Trên cơ sở pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

 

Trách nhiệm dân sự 

Đây là trách nhiệm của một chủ thể phải gánh chịu những biện pháp cưỡng chế nhà nước nhất định. Khi xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tự do, tài sản. Các quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể khác hoặc khi vi phạm nghĩa vụ dân sự đối với bên có quyền. Biện pháp cưỡng chế phổ biến đi kèm trách nhiệm này là bồi thường thiệt hại.

 

Trách nhiệm kỷ luật

Trách nhiệm kỷ luật là trách nhiệm của một chủ thể (cá nhân hoặc tập thể) đã vi phạm kỷ luật. Về lao động, học tập, công tác hoặc phục vụ được đề ra trong nội bộ cơ quan, tổ chức. Và phải chịu một hình thức kỷ luật nhất định theo quy định của pháp luật.

 

Trách nhiệm pháp lý và phân loại trách nhiệm pháp lý

Trách nhiệm pháp lý và phân loại các loại trách nhiệm này

 

Trách nhiệm vật chất

Đây là trách nhiệm mà người lao động phải gánh chịu khi gây ra thiệt hại cho tài sản của doanh nghiệp. Ví dụ như làm hư hỏng hoặc làm mất dụng cụ, thiết bị, các tài sản khác do doanh nghiệp. Thực hiện giao cho hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép. Hoặc công chức phải gánh chịu vì gây ra thiệt hại cho tài sản của nhà nước hoặc của chủ thể khác. Người lao động hoặc công chức phải bồi thường một phần hoặc toàn bộ thiệt hại theo thời giá thị trường. Và có thể được bồi thường bằng cách trừ dần vào lương hàng tháng.

 

Trách nhiệm hiến pháp

Trách nhiệm hiến pháp là trách nhiệm mà 1 chủ thể phải gánh chịu khi họ vi phạm hiến pháp, chế tài đi kèm trách nhiệm này. Đây vừa là TN pháp lý đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị. Chủ thể phải chịu trách nhiệm hiến pháp thường là các cơ quan Nhà nước. Hoặc những quan chức cấp cao làm việc cho Nhà nước.

 

Ý nghĩa của trách nhiệm

Trách nhiệm giúp ngăn ngừa, giáo dục và cải tạo những hành vi vi phạm pháp luật. Chủ thể phải chịu hậu quả về trách nhiệm hình sự, dân sự, hành chính, kỷ luật trước pháp luật.

Trách nhiệm này sẽ giáo dục mọi người có ý thức tôn trọng, chấp hành đúng theo quy định pháp luật. Từ những quy định của pháp luật, mọi người dân có lòng tin và tin tưởng pháp luật.

 

Trách nhiệm pháp lý và phân loại trách nhiệm pháp lý

Ý nghĩa và đặc điểm của TN pháp lý tại Việt Nam

 

Đặc điểm của trách nhiệm

– Đây là loại trách nhiệm do pháp luật quy định. Khác biệt hoàn toàn so với các loại trách nhiệm như trách nhiệm tôn giáo, trách nhiệm đạo đức…

– Trách nhiệm luôn gắn với các biện pháp cưỡng chế của nhà nước.

– Chủ thể có hành vi vi phạm pháp luật phải gánh chịu hậu quả, chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Trách nhiệm này là hậu quả bắt buộc chủ thể phải gánh chịu như thiệt hại về tài sản, về nhân thân… Mà trong phần chế tài của quy phạm pháp luật quy định.

– Khi có thiệt hại xảy ra mà được pháp luật quy định thì phát sinh trách nhiệm này.

 

Kết luận: 

Vừa rồi là những chia sẻ về trách nhiệm và đặc điểm, phân loại trách nhiệm pháp lý. Hy vọng bài viết cung cấp thông tin hữu ích dành cho bạn. Ngoài ra bạn có thắc mắc về các dịch vụ kế toán liên quan. Hãy liên hệ đến dịch vụ kế toán thuế trọn gói bePro.vn để được tư vấn tận tình, miễn phí nhé !

 

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT