Hàm countif trong excel kế toán nhất định phải biết

Hàm countif trong excel kế toán nhất định phải biết

Hàm countif trong excel là công cụ làm việc gần như bắt buộc phải có với kế toán và kiểm toán. Đây cũng là công cụ đắc lực giúp kế toán và kiểm toán viên hoàn thành công việc một cách nhanh chóng nhất. Sau đây, BePro.vn sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện hàm countif và...