MẪU GIẤY VAY TIỀN VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

MẪU GIẤY VAY TIỀN VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Khi cần vay tiền để kinh doanh hay cho người khác vay, đều cần giấy vay tiền để làm bằng chứng. Giấy vay tiền là giấy tờ thỏa thuận giữa 2 bên, đây là một giấy tờ ràng buộc giữa hai người cho vay và người đi vay. Nội dung của giấy vay tiền cho người vay nắm được số tiền gốc cần phải trả, số tiền lãi, thời hạn trả theo đúng thời gian quy định. Hợp đồng cho vay tiền, giấy cho vay tiền là bằng chứng pháp lý quan trọng nhất. Nếu không có các bằng chứng này thì việc cho vay, cho mượn không được pháp luật bảo vệ (Trừ trường hợp việc cho vay tiền được thực hiện thông qua chuyển khoản, ghi rõ nội dung chuyển khoản là cho vay, cho mượn). Và có 2 mẫu giấy vay tiền như trên hình.