Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử và ngược lại 

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử và ngược lại 

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử đang được nhiều doanh nghiệp áp dụng. Theo quy định, người bán hàng hóa được phép chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy. Để chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa trong quá trình lưu thông. Và chỉ được chuyển đổi một...
Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn điện tử 2021

Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn điện tử 2021

Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng như thế nào. Và làm thế nào để xác định được một hóa đơn đã được thông báo phát hành chưa. Đó là những vấn đề quan trọng được nhiều kế toán lưu ý. Sau đây bePro.vn sẽ chia sẻ từng bước tra cứu hóa đơn nhé.  ...