KIỂM TOÁN NỘI BỘ LÀ GÌ?

KIỂM TOÁN NỘI BỘ LÀ GÌ?

Kiểm toán nội bộ đóng vai trò cốt lõi và tất yếu trong mỗi công ty, doanh nghiệp. Thế nhưng để hiểu rõ công việc này phải làm gì và yêu cầu những gì thì không hẳn doanh nghiệp nào cũng có thể nắm được. Chính vì thế hôm nay bọn mình sẽ dẫn dắt các bạn sao cho hiểu rõ...
KIỂM TOÁN NỘI BỘ? THỰC TRẠNG HIỆN NAY TRONG DOANH NGHIỆP?

KIỂM TOÁN NỘI BỘ? THỰC TRẠNG HIỆN NAY TRONG DOANH NGHIỆP?

Kiểm toán nội bộ là một phần không thể thiếu và đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động quản trị của các tổ chức, doanh nghiệp hiện nay. Kiểm toán nội bộ là gì: Theo Liên đoàn Kế toán quốc tế (IFAC): Kiểm toán nội bộ (KTNB) là “một hoạt động đánh giá được lập...