BIÊN CHẾ LÀ GÌ VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

BIÊN CHẾ LÀ GÌ VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Khi làm việc trong Nhà nước, “biên chế” là cụm từ vô cùng quen thuộc. Vậy biên chế là gì? Biên chế là gì? Trong các văn bản pháp luật hiện hành, chưa có một định nghĩa cụ thể, rõ ràng nào về biên chế. Mặc dù đây là cụm từ xuất hiện rất nhiều trong các văn bản về cán...