KIỂM TOÁN NỘI BỘ? THỰC TRẠNG HIỆN NAY TRONG DOANH NGHIỆP?

KIỂM TOÁN NỘI BỘ? THỰC TRẠNG HIỆN NAY TRONG DOANH NGHIỆP?

Kiểm toán nội bộ là một phần không thể thiếu và đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động quản trị của các tổ chức, doanh nghiệp hiện nay. Kiểm toán nội bộ là gì: Theo Liên đoàn Kế toán quốc tế (IFAC): Kiểm toán nội bộ (KTNB) là “một hoạt động đánh giá được lập...