Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn điện tử 2021

Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn điện tử 2021

Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng như thế nào. Và làm thế nào để xác định được một hóa đơn đã được thông báo phát hành chưa. Đó là những vấn đề quan trọng được nhiều kế toán lưu ý. Sau đây bePro.vn sẽ chia sẻ từng bước tra cứu hóa đơn nhé.  ...