Ý THỨC LÀ GÌ? VÀ NHỮNG THÔNG TIN CẦN BIẾT

Ý THỨC LÀ GÌ? VÀ NHỮNG THÔNG TIN CẦN BIẾT

Khi xã hội phát triển, nhận thức của mọi người đến mọi thứ xung quanh cũng phát triển theo. Các trạng thái của ý thức cũng được liên kết với các trạng thái của kinh nghiệm, vì vậy cấu trúc thể hiện trong nhận thức được phản ánh trong cấu trúc của kinh nghiệm. Vậy ý...