CỔ ĐÔNG LÀ GÌ?

CỔ ĐÔNG LÀ GÌ?

Cổ đông là gì? Là câu hỏi được nhiều người quan tâm khi bắt đầu tìm hiểu về kinh doanh hay góp vốn vào các công ty. Đây là thuật ngữ được sử dụng cho công ty cổ phần. Cổ đông sẽ nhận được những quyền lợi tùy thuộc vào loại cổ phần cũng như số cổ phần mà họ nắm giữ....