CÔNG CHỨNG VI BẰNG LÀ GÌ?

CÔNG CHỨNG VI BẰNG LÀ GÌ?

Gần đây nhiều người mua bán nhà đất bằng cách lập công chứng vi bằng và ngầm hiểu rằng vi bằng có thể thay thế được thủ tục công chứng. Nhưng có đúng như vậy không, về bản chất công chứng vi bằng là gì? Hôm nay hãy để BePro.vn giải thích cho bạn hiểu rõ hơn về vấn đề...