ĐẦU TƯ CÔNG LÀ GÌ?

ĐẦU TƯ CÔNG LÀ GÌ?

Đầu tư công đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế. Đây là hoạt động cần thiết nhằm cải thiện kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, tạo nhiều cơ hội việc làm, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo trong xã hội, cải thiện...