GIÁ TRỊ THẶNG DƯ LÀ GÌ VÀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

GIÁ TRỊ THẶNG DƯ LÀ GÌ VÀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa là nền kinh tế hàng hoá phát triển cao. Vừa có điểm giống với kinh tế hàng hoá về yếu tố, chủ thể, quan hệ kinh tế, vừa khác về mục đích biểu hiện thông qua phạm trù giá trị thặng dư. Vậy, giá trị thặng dư là gì? Các phương pháp tạo...