HẠCH TOÁN THUẾ MÔN BÀI LÀ GÌ?

HẠCH TOÁN THUẾ MÔN BÀI LÀ GÌ?

Khi kinh doanh bất kỳ hàng hóa hay sản xuất gì thì người chủ kinh doanh đều phải đóng đủ các loại thuế, trong đó có thuế môn bài. Vậy thuế này là gì và hạch toán thuế môn bài là như thế nào? Thuế môn bài là gì? Thuế môn bài hay lệ phí môn bài là khoản mà tổ chức kinh...