KIỀU HỐI LÀ GÌ? 

KIỀU HỐI LÀ GÌ? 

Kiều hồi được xem là nguồn ngoại tệ cần thiết và quan trọng để duy trì sự ổn định và phát triển của một đất nước. Ở Việt Nam, pháp luật khuyến khích hình thức kiều hối này phát triển nhằm đem lại nguồn tài chính cho nền kinh tế. Vậy kiều hối là gì? Có bao nhiêu hình...