NGHỊ QUYẾT LÀ GÌ? CƠ QUAN NÀO BAN HÀNH?

NGHỊ QUYẾT LÀ GÌ? CƠ QUAN NÀO BAN HÀNH?

Trong cuộc sống thời sự hằng ngày, việc nghe đến Nghị Quyết không còn là mới lạ với người dân. Nhưng thực tế Nghị quyết là gì? Nó có vai trò như thế nào? Cơ quan nào chịu trách nhiệm ban hành? Thì phần lớn không mấy người có thể nêu ra rõ ràng. Vậy hôm nay bạn hãy...