NHÂN PHẨM LÀ GÌ VÀ NHỮNG THÔNG TIN CẦN BIẾT

NHÂN PHẨM LÀ GÌ VÀ NHỮNG THÔNG TIN CẦN BIẾT

“Pháp luật là đạo đức tối thiểu, đạo đức là pháp luật tối đa” là một câu nói thể hiện rõ mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức. Một người có đạo đức sẽ là một người có nhân phẩm, cốt cách tốt đẹp. Nhưng không phải ai cũng hiểu nhân phẩm là gì một cách rõ ràng. Tham...