Nhận tờ khai và cách đăng ký tài khoản nhận tờ khai

Nhận tờ khai và cách đăng ký tài khoản nhận tờ khai

Nhận tờ khai thuế qua mạng thực chất là một trang website hỗ trợ kê khai thuế qua mạng. Được ban hành và quản lý bởi Tổng cục thuế. Để qua đó người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế thông qua internet cho cơ quan thuế quản lý. Bài viết sau đây,...