PHÍ TRƯỚC BẠ LÀ GÌ? QUY ĐỊNH VỀ PHÍ TRƯỚC BẠ

PHÍ TRƯỚC BẠ LÀ GÌ? QUY ĐỊNH VỀ PHÍ TRƯỚC BẠ

Trước bạ là thủ tục pháp lí bao gồm văn tự, khế ước. Đối với một số loại tài sản mà pháp luật quy định có tính bắt buộc vào sổ sách của cơ quan có thẩm quyền khi chuyển quyền sở hữu. Vậy, phí trước bạ là gì? Hôm nay bạn hãy cũng Bepro.vn tìm hiểu về phí trước bạ là gì...