QUY PHẠM PHÁP LUẬT LÀ GÌ VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT?

QUY PHẠM PHÁP LUẬT LÀ GÌ VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT?

Quy phạm pháp luật là thuật ngữ quen thuộc trong các văn bản pháp luật hay hành chính. Nó được Nhà nước ban hành và áp dụng nhằm điều chỉnh các mối quan hệ, hành vi của con người, nhằm xây dựng đất nước vững mạnh, kỷ cương. Vậy quy phạm pháp luật là gì? Đặc điểm và...