THỦ TỤC CHUYỂN KHẨU VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

THỦ TỤC CHUYỂN KHẨU VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Cá nhân khi có nhu cầu thực hiện thay đổi nơi đăng ký thường trú sẽ có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc đăng ký thường trú tại nơi ở mới thông qua thực hiện trình tự mà pháp luật quy định. Những thủ tục đó gọi là thủ tục chuyển khẩu. Vậy thủ...