Hợp đồng đặt cọc mua nhà phổ biến theo quy định 2021

Hợp đồng đặt cọc mua nhà phổ biến theo quy định 2021

Hợp đồng đặt cọc mua nhà, mua đất là một trong những loại hợp đồng khá phổ biến. Được tiến hành xác lập hợp đồng mua bán nhà đất tại văn phòng công chứng. Dịch vụ kế toán BePro.vn sẽ giới thiệu mẫu hợp đồng đặt cọc tiền mua bán đất chuẩn nhất về mặt pháp lý hiện nay. ...
Mẫu biên bản cuộc họp trong công ty thông dụng 2021

Mẫu biên bản cuộc họp trong công ty thông dụng 2021

Mẫu biên bản cuộc họp ghi lại toàn bộ nội dung cuộc họp được thư ký cuộc họp tổng hợp lại nhằm mục đích lưu trữ. Và chứng thực cho các vấn đề được nêu ra và nhất trí trong cuộc họp. Mẫu biên bản mới nhất theo Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản...