Hợp đồng là gì? Có những loại hợp đồng nào? Nội dung của hợp đồng được pháp luật quy định như thế nào? Hãy cùng công ty dịch vụ kế toán bePro.vn tìm hiểu nhé!

 

Hợp đồng là gì?

Hợp đồng có thể hiểu là sự thỏa thuận giữa các bên. Về việc quy định các quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm dân sự, cùng các điều khoản làm thay đổi hay chấm dứt chúng. Hợp đồng được lập thành nhiều hình thức khác nhau, như qua lời nói, qua văn bản hoặc qua hành vi cụ thể. Trừ khi pháp luật quy định cụ thể trong một số lĩnh vực.

 

Hợp đồng là gì và một số loại hợp đồng thông dụng

Hợp đồng là gì và một số loại hợp đồng thông dụng

 

 

Hình thức của hợp đồng

Hình thức của hợp đồng là cách thức thể hiện sự thỏa thuận của các bên. Chúng có thể được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. 

Có một số hợp đồng bắt buộc phải công chứng. Ví dụ như Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất… Còn lại thì không yêu cầu bắt buộc công chứng.

 

Một số loại hợp đồng thông dụng

Hợp đồng mua bán tài sản

Hợp đồng mua bán tài sản là gì, đó là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán.

(Theo khoản 1 Điều 430 Bộ luật Dân sự 2015)

 

Hợp đồng trao đổi tài sản

Hợp đồng trao đổi tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó các bên giao tài sản và chuyển quyền sở hữu đối với tài sản cho nhau. 

(Theo khoản 1 Điều 455 Bộ luật Dân sự 2015)

 

Hợp đồng vay tài sản

Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay. Khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng. Và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. 

(Theo Điều 463 Bộ luật Dân sự 2015)

 

Hợp đồng về quyền sử dụng đất

Hợp đồng về quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó người sử dụng đất chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất. Hoặc thực hiện quyền khác theo quy định của Luật đất đai cho bên kia. Bên kia thực hiện quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng với người sử dụng đất. 

(Điều 500 Bộ luật Dân sự 2015)

 

Hợp đồng hợp tác

Hợp đồng hợp tác là sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân về việc cùng đóng góp tài sản, công sức. Để thực hiện công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm. 

(Điều 504 Bộ luật Dân sự 2015)

 

Hợp đồng là gì và một số loại hợp đồng thông dụng

Khái niệm hợp đồng là gì và một số loại hợp đồng thông dụng

 

Hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ. Bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ. 

(Theo Điều 513 Bộ luật Dân sự 2015)

 

Hợp đồng vận chuyển

1. Hợp đồng vận chuyển hành khách

Đây là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển chuyên chở hành khách, hành lý đến địa điểm đã định theo thỏa thuận. Hành khách phải thanh toán cước phí vận chuyển. 

(Theo Điều 522 Bộ luật Dân sự 2015)

2. Hợp đồng vận chuyển tài sản

Là hợp đồng có sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó bên vận chuyển có nghĩa vụ chuyển tài sản đến địa điểm đã định theo thỏa thuận và giao tài sản đó cho người có quyền nhận. Bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ trả cước phí vận chuyển. 

(Điều 530 Bộ luật Dân sự 2015)

 

Hợp đồng gia công

Hợp đồng gia công là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công. Bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền công. 

(Theo Điều 542 Bộ luật Dân sự 2015)

 

Hợp đồng gửi giữ tài sản

Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng. Bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công. 

(Theo Điều 554 Bộ luật Dân sự 2015)

 

Hợp đồng ủy quyền

Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền. Bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. 

(Điều 562 Bộ luật Dân sự 2015)

 

Hợp đồng là gì và một số loại hợp đồng thông dụng

Khái niệm hợp đồng và một số loại hợp đồng thông dụng

 

Nội dung của hợp đồng là gì

– Các bên trong hợp đồng có quyền thỏa thuận về nội dung trong hợp đồng.

– Hợp đồng có thể có các nội dung sau đây:

+ Đối tượng của hợp đồng.

+ Số lượng, chất lượng.

+ Giá, phương thức thanh toán.

+ Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng.

+ Quyền, nghĩa vụ của các bên.

+ Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

+ Phương thức giải quyết tranh chấp.

 

Kết luận:

Vừa rồi là chia sẽ về hợp đồng là gì và một số loại hợp đồng thông dụng.  Ngoài ra bạn có thắc mắc về các dịch vụ kế toán liên quan. Hãy liên hệ đến dịch vụ kế toán thuế trọn gói bePro.vn để được tư vấn tận tình, miễn phí nhé.

 

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT