Các khoản được trừ khi tính thuế TNCN năm 2021

Các khoản được trừ khi tính thuế TNCN năm 2021

  Các khoản được trừ khi tính thuế TNCN năm 2021 cụ thể là những khoản nào, được giảm ra sao? Khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân, người có thu nhập chịu thuế sẽ phải kê khai các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế. Tuy nhiên, một số khoản thu nhập sau...